Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Mukaan lukien sinun yrityksesi tarjoama palvelu tai tuote. Kun hakusanamainonta tehdään laadukkaasti, saat käyttöösi ohituskaistan suoraan hakukoneiden ensimmäisten tulosten joukkoon ja tavoitat tehokkaasti potentiaaliset asiakkaasi.

Hakusanamainonta -palvelusivun kuvituskuva, jossa Hakukone auki internet-selaimessa.

Hakutuloksia parannetaan yrityksen hyväksi sivuston hakukoneoptimoinnin avulla. Pitkäjänteisen optimoinnin rinnalla hakusanamainonta on kuitenkin kustannustehokas ohituskaista hakutulosten kärkeen. Yrityksesi siis maksaa siitä, että sen mainoksia näytetään hakukoneissa aina tiettyjen hakujen yhteydessä.

Hakusanamainonta tuottaakin tuloksia nopeasti, mutta myös se toimii pitkällä aikavälillä. Kun hakusanamainontaa toteutetaan laadukkaasti, saadaan verkkosivustolle tai verkkokauppaan jatkuvasti potentiaalisia, jo valmiiksi kiinnostuneita asiakkaita.

Hakusanamainonta sopii markkinoinnin strategian osana erityisesti sellaisille mainostajille, jotka haluavat kohdentaa markkinointinsa tiettyyn kohderyhmään. Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi hakusanamainonnan avulla voidaan tuoda esille myös esimerkiksi yrityksen brändiä.

Mistä hakusanamainonnassa maksetaan?

Hakusanamainonnan hinta määräytyy mainosklikkausten mukaan. Näin jokainen hakusanamainontaan käytetty euro ohjaa aina käyttäjiä halutulle sivustolle. Hakujen yhteydessä syntyvä yleinen näkyvyys tulee kaupanpäällisenä.

Yksittäisen klikkauksen hintalappu vaihtelee muutamasta sentistä euroihin. Hinta riippuu siitä, mille hakusanalle mainonta halutaan kohdistaa. Mainontaan käytetty päivittäinen budjetti voidaan joka tapauksessa määritellä tarkasti ennakkoon, joten markkinointi ei voi aiheuttaa odottamattoman suuria kuluja.

Hakusanamainonta ja mittaaminen

Google tarjoaa hakusanamainonnan tueksi runsaasti analytiikkaa, jonka avulla voidaan tarkastella markkinoinnin tehokkuutta. Kerätyn tiedon perusteella hakusanamainontaa voidaan hienosäätää esimerkiksi budjetin tai hakusanojen suhteen.

Tuloksien pohjalta tehty hakusanamainonnan optimointi johtaa usein sitä parempiin tuloksiin, mitä pidemmälle markkinointi etenee. Kirjoitimme myös artikkelin hakusanamainonnan hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Prosessi ja hinta: hakusanamainonnan aloittaminen

Hakusanamainonnan aloittaminen vaatii tyypillisesti alla listatut ja kuvatut työvaiheet. Hinta määrittyy tehtävien töiden laajuuden mukaan.

Perustamisen ja ensimmäisen kuukauden kustannusarvio on:

1–3 htp * 990 eur = 990–2 970 eur + alv.

Jotta mainonta voidaan aloittaa, tarvitsee asiakkaalla olla Google Ads sekä Google Analytics -tilit. Mikäli asiakkaalla on jo olemassa edellä mainitut tilit, voidaan ne ottaa haltuun niin, että asiantuntijamme lähettää yrityksemme Google Ads Manager -tilin kautta pyynnön saada käyttöoikeudet asiakkaan tiliin. Lisäksi pyydämme oikeudet Google Analytics -tilin hallintaan. Mikäli tilejä ei ole vielä olemassa, voidaan ne perustaa asiakkaan puolesta.

Tuloksellisen hakusanamainonnan tekemiseksi myös analytiikan tulee olla kunnossa. Mikäli asiakkaalla on jo olemassa oleva Google Analytics -tili, pyydämme sinne käyttöoikeuden ennen mainonnan aloittamista. Mikäli asiakkaalla ei ole ennestään Google Analyticsiä asennettuna sivustolla, avaamme tilin ja asennamme seurantakoodin verkkosivustolle.

Toteutamme analytiikkaan konversioseurannan mainonnan optimoimiseksi ja haluttujen tulosten seuraamista varten. Konversioseurannan avulla voimme seurata mainonnan tuottavuutta esimerkiksi ROI:n avulla

Selvitetään, millä hakutermeillä haluttua tuotetta/palvelua haetaan, kuinka paljon ja minkä hintaisia klikkauksia niistä keskimäärin maksetaan. Näin voidaan määritellä avainsanat, joilla hakusanamainontaa halutaan näyttää.

Suunnittelun tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman tarkasti, ketä mainonnalla halutaan tavoittaa, millä viestikärjillä mainostetaan, mitä mainonnalla tavoitellaan ja millä budjetilla mainontaa toteutetaan.

Hakusanamainontaan voidaan määrittää kiinteä kuukausi- tai kampanjabudjetti, jota ei ylitetä. Näin ollen mediabudjetin suunnittelu on hallittua. Autamme parhaan mahdollisen mediabudjetin tason löytämisessä ja sen optimoimisessa.

Rakennamme Google sovitut mainoskampanjat, joille voidaan asettaa erilliset tavoitteet, kohdennukset (esimerkiksi demografisten tietojen perusteella), budjetit sekä hinnoittelustrategiat.

Kampanja koostuu vähintään yhdestä mainosryhmästä, joka taas koostuu mainoksista sekä valituista avainsanoista. Mainosryhmät mahdollistavat sen, että mainokset sekä avainsanat voidaan jakaa teemoittain, kuten esimerkiksi palvelukategorioiden mukaan. Tavoitteena on näyttää mainoksia, jotka vastaavat käyttäjien hakuja mahdollisimman hyvin.

Google Adsin kampanjoihin valitaan hinnoittelustrategia mainostavoitteen, kuten klikkausten, näyttöosuuksien tai konversioiden pohjalta. Hinnoittelustrategia määrittää budjetin käytön valitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Valitut avainsanat syötetään mainosjärjestelmään ja jokaiselle niistä valitaan vastaavuustyyppi (laaja vastaavuus, lausekevastaavuus ja tarkka vastaavuus). Avainsanojen vastaavuustyypit määrittävät sen, kuinka tarkasti käyttäjän haun tulee vastata avainsanaa.

Hakusanamainosten tekstit koostuvat merkkimäärältään rajatuista otsikoista sekä kuvauksista. Mainostekstit vaikuttavat keskeisesti siihen, kuinka osuvia Google arvioi mainosten olevan hakutermien kanssa ja sen myötä siihen, miten mainokset lopulta näkyvät hakutuloksissa. Google ottaa arvioinnissaan huomioon myös mainosten laskeutumissivun sisällön.

Mainoslaajennusten avulla tekstimainoksiin saadaan sisällytettyä lisätietoja esimerkiksi yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Google Adsin mainoslaajennuksiin kuuluu muun muassa puhelulaajennukset, huomiotekstilaajennukset sekä sivustolinkkilaajennukset.

Kun kohderyhmä on määritelty, seurannat laitettu kuntoon, budjetti asetettu ja mainokset luotu, on kampanjan käynnistämisen aika. Tässä kohtaa varmistamme, että mainonta lähtee pyörimään kuten sen kuuluukin.

Tyypillisesti kerran kuussa valmistellaan raportti mainonnan toimivuudesta. Raportissa esitetään mainonnan tuloksia, verkkosivuston analytiikkaa, tehtyjä toimenpiteitä sekä mahdollisia jatkokehitysehdotuksia.

Asiakkaan kanssa pidetään esimerkiksi kerran kuukaudessa noin puolen tunnin mittainen palaveri, jossa käydään kuluneen kuukauden mainontaa läpi. Samalla voidaan keskustella mahdollisista kehitystoimista ja kartoittaa muiden markkinointitoimenpiteiden tarve.

Prosessi ja hinta: hakusanamainonnan ylläpito

Mainonnan käynnistämisen jälkeen hakusanamainontaa ylläpidetään ja kehitetään säännöllisesti. Jatkuvaan, viikoittain tehtävään ylläpitoon kuuluu tyypillisesti alla listatut ja kuvatut työvaiheet. Hinta määrittyy tehtävien töiden laajuuden mukaan.

Kuukauden kustannusarvio on:

0,75–2 htp * 990 eur = 742,5–1 980 eur / kk + alv.

Kehitämme hakusanamainontaa jatkuvasti ja suunnittelemme toimenpiteitä parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Saatamme ehdottaa esimerkiksi mainonnan laajentamista, kampanjoiden rajauksia tai budjetin muutoksia.

Mainonnan tuloksia seuratessa havaitaan usein mahdollisuuksia uusille mainosryhmille ja mainoksille. Näiden avulla saadaan tarjottua yhä tarkemmin asiakkaiden hakuja vastaavia mainoksia ja siten parannettua tuloksia.

Kehitämme mainosten tekstejä, mainoslaajennuksia, avainsanoja ja ohjauksia jatkuvasti ylläpidon yhteydessä. Tällöin myös Google arvostelee mainokset yhä paremmiksi ja mainonnan kustannustehokkuus paranee.

Seuraamme aktiivisesti myös verkkosivuston analytiikassa konversioita ja tuomme niitä myös mainonnan tavoitteiksi. Konversio-optimointi kehittää mainonnan tuloksia haluttuun suuntaan.

Tyypillisesti pidämme kuukausittaisen työ-/raporttipalaverin, jossa käymme läpi tuloksia ja sovimme tulevasta. Työpalavereita voidaan pitää myös useammin tai harvemmin, asiakkaan toiveiden mukaan.

Raportoimme mainonnan tekemistä kuukausittain tai tosiaikaisen raportin avulla. Muokkaamme ja kehitämme raporttia asiakkaan toiveiden mukaan ja räätälöimme raportista aina yksilöllisen tilanteen mukaan.

Google Partner -toimisto

Olemme Googlen sertifioima Partner-toimisto, mikä tarkoittaa sitä, että asiantuntijamme ovat Googlen tunnustamia ammattilaisia Google Ads -mainosjärjestelmän käytössä. Google Partneriksi pääsy vaatii riittävän suurta mainosbudjetin hallintaa, asiakkaiden liikevaihdon kasvattamista, hyvää asiakaspitoa sekä asiakasmäärän kasvua.

Hakusanamainonta -palvelusikvun Google Partner -logo.

Hakusanamainonnan asiakkaitamme

Toteutamme hakusanamainonnan palvelut esimerkiksi Lammille, Spektri Business Parkille, Lastenklinikoiden Kummeille, Lip-Lap Laitureille ja Hinaus Sjöbergille.

Ota yhteyttä

Jos kiinnostuit hakusanamainonnan palveluistamme, ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija

Palvelumme