Digimarkkinoinnin teho pohjautuu dataan (analytiikka). Kun tiedät, mitä käyttäjät tekevät verkossa, pystyt kehittämään digimarkkinointia ja koko liiketoimintaa paremmin. Avain hyödyllisen datan keräämiseen on laadukkaasti suunniteltu verkkopalvelun analytiikkaratkaisu.

Analytiikka-palvelusivun kuvituskuva, jossa Datastudion raporttinäkymiä mukailevia graafisia sivuja.

Analytiikka on tekemisen kokonaisuus

Tehokas analytiikka on enemmän kuin pelkkää tiedon haalimista. Toimiva analytiikkaratkaisu muodostaa yhtenäisen tekemisen kokonaisuuden:

 • Verkkopalvelun käyttämisestä kerätään dataa.
 • Datasta poimitaan relevanttia tietoa.
 • Tietoa seurataan ja analysoidaan jatkuvasti.
 • Tieto ohjaa toimenpiteitä.

Google Analytics on suosituin seurannan työkalu

Suosituin ratkaisu verkkopalvelun analytiikan toteuttamiseen on ilmainen Google Analytics. Se soveltuu perinteisten verkkosivustojen sekä verkkokauppojen ja muiden palveluiden kävijäseurantaan. Yhdessä Google Analyticsin kanssa käytetään yleisesti Google Tag Manager -työkalua, jonka kautta seurannat voi syöttää sivustolle ilman koodiin kajoamista.

Verkkokauppojen analytiikkaratkaisuissa tietoa saadaan kattavasti, tarkasti ja monipuolisesti käyttämällä Google Analyticsin laajennettua verkkokauppaseurantaa (Enhanced Ecommerce). Se mahdollistaa esimerkiksi tuotekohtaisen datan, kampanjatietojen, alennusten ja ostosten keskeytymisen raportoimisen.

Google Analyticsin käyttöön on tulossa muutoksia vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä käytössä oleva Universal Analytics poistuu käytöstä. Sen tilalle tulee jo tälläkin hetkellä toiminnassa oleva uuden sukupolven versio, Google Analytics 4. Ilmainen GA4 tarjoaa mahdollisuuden jopa edeltäjäänsä monipuolisempaan seurantaan eri päätelaitteiden välillä, mutta raportointi vaatii enemmän räätälöintiä Universal Analyticsiin verrattuna. Meiltä saat Google Analytics 4 -asennuksen näppäränä pakettiratkaisuna!

Analytiikkaratkaisun suunnittelu ja toteutus

Analytiikan toteutukseen kuuluu kolme vaihetta: suunnittelu, perustaminen ja jatkuva seuranta.

1. Suunnittelu

Verkkopalvelun käyttämisestä on helppo kerätä massiivisesti dataa. Vaikeampi on päättää, mitä kaikella tiedolla tehdään. Ennen mittaustyökalun käyttöönottoa käydään läpi liiketoiminnan tarpeet ja suunnitellaan huolellisesti vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä mitataan?
 • Miksi mitataan?
 • Miten mitataan?
 • Miten mittaamisen tuloksia seurataan ja sovelletaan?

Analytiikan tavoitteet kannattaa mieluiten päättää jo silloin, kun verkkosivustoa vasta suunnitellaan. Mutta jos tämä on jäänyt tekemättä, parantelu onnistuu myös jälkeenpäin.

Tässä muutamia esimerkkejä, joita analytiikka voi kertoa:

 • Kuinka paljon verkkopalvelussa on kävijöitä ja mitä he tekevät palvelussa?
 • Mitä kautta kävijät saapuvat sivustolle, ja eroaako käytös eri saapumiskanavien välillä?
 • Millä laitteilla verkkopalvelua käytetään, ja eroaako käytös eri laitteiden välillä?
 • Miten digimarkkinoinnin toimenpiteet vaikuttavat verkkopalvelun kävijöihin?
 • Mikä on konversioiden määrä, eli kuinka suuri osa kävijöistä päätyy verkkopalvelussa asetettuun tavoitteeseen (esim. tarjouspyyntö tai ostaminen)?

2. Perustaminen

Perustamisvaiheeseen kuuluu Google Analytics- ja Google Tag Manager -tilien asennus ja käyttöönotto. Samalla varmistetaan, että verkkopalvelun tekninen totetutus sallii tietojen keräämisen.

Silloin kun lähdetään parantelemaan ennestään käytössä olevaa analytiikkaa, voidaan jatkaa nykyisten tilien käyttämistä, jolloin seurannan tiedot säilyvät ilman katkoa.

Perustamisvaihe sisältää myös analytiikan teknisen toteutuksen. Seurantatägit asennetaan sivustolle ja Google Analytics -tiliin tehdään tarvittavat asetukset, jotta talteen saadaan suunnitteluvaiheessa sovitut tiedot – esimerkiksi verkkosivuston kautta tulleet yhteydenotot ja lomakkeiden täytöt.

3. Jatkuva seuranta

Niin kuin muussakin digimarkkinoinnissa, jatkuvalla seurannalla on keskeinen rooli analytiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Kun analytiikasta kertynyttä informaatiota seurataan säännöllisesti, pystytään tekemään oikeat johtopäätökset ja kehittämään tehokkaasti verkkopalvelua, digimarkkinointia ja koko liiketoimintaa. Suosittelemme vähintään kuukausittaista seurantaa.

Seurantaa varten rakennamme Google Data Studio -työkalulla räätälöityjä visuaalisia raportteja. Nämä raportit mahdollistavat helpon ja yksityiskohtaisen datan vertailun halutulta ajanjaksolta. Raportteihin on myös mahdollista liittää dataa muista digimarkkinoinnin kanavista, jolloin ne tarjoavat kattavan kuvan tuloksista.

Asiakkaitamme (analytiikka)

Analytiikka on yksi kysytyimmistä palveluistamme. Suunnittelemme ja toteutamme analytiikan ratkaisuja esimerkiksi Burger Kingille, Lammille, Spektri Business Parkille ja Lindroosille.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko analytiikan palveluistamme? Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija

Palvelumme