Markkinoinnin strateginen suunnittelu tehdään liiketoiminnan strategian pohjalta ja se muodostaa perustan yrityksen markkinoinnin tekemiselle. Kun markkinoinnin strategia on kirkas, se ohjaa tehokkaasti kaikkea markkinoinnin tekemistä ja tuottaa haluttuja tuloksia.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu -palvelusivun kuvituskuva, jossa taustalla oranssilla pohjalla kysymysmerkkejä. Etualalla mustalla miehen silhuetti, joka näyttää taskulampusta valoa mustalle huutomerkille.

Markkinoinnin tehtävä on liiketoiminnan kasvattaminen. Investoimalla markkinointiin, tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat ja ohjataan heidät ostamaan. Tässä onnistutaan vain, jos markkinointi on suunniteltu huolellisesti ja sitä tehdään jatkuvasti. Tuloksellinen markkinointi ei olekaan pikamatka vaan maraton.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu työvaiheet

Markkinoinnin strategisen suunnittelun työvaiheet ovat karkeasti kuvattuna:

1. The reason why, eli yrityksen olemassaolon tarkoituksen määrittely ja kiteytys. Miksi yritys on olemassa ja mitä tehtävää se olemassaolollaan toteuttaa?

2. Kohderyhmien määrittely ja asiakasymmärrys, eli kenelle yritys myy tuotteitaan tai palveluitaan ja millaisia nämä ihmiset ovat.

3. Rationaaliset ja emotionaaliset kilpailuetutekijät ja brändin ydin, eli mikä erottaa yrityksen kilpailijoistaan potentiaalisille asiakkaille uskottavalla ja merkityksellisellä tavalla.

4. Tavoitteet ja mittaaminen, eli mitkä ovat markkinoinnin tavoitteet ja miten markkinoinnin tuottamia tuloksia mitataan.

Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinointistrategiasta johdetaan markkinointisuunnitelma, jonka mukaan yrityksen markkinointia toteutetaan. Markkinointisuunnitelmassa määritellään esimerkiksi mediat ja budjetti sekä tehdään markkinoinnin vuosikalenteri markkinoinnin toimenpiteiden toteuttamiseen.

Asiakkaitamme

Toimimme lukuisten yrityksien markkinoinnin strategisen suunnittelun kumppanina. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä yrityksien ylimmän johdon ja omistajien kanssa. Strategisen suunnittelun asiakkaitamme ovat esimerkiksi Lammi, Hinaus Sjöberg ja Autonkuljetus Sjöberg, Alma Talent ja Lip-Lap Laiturit.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella markkinoinnin strategisesta suunnittelusta ja tehdä liiketoiminnan kasvua.

Palvelumme