Verkkosivusto toimii ja kasvattaa liiketoimintaa, kun sivustolle saapuvat vierailijat toteuttavat halutun toimenpiteen, esimerkiksi verkkokauppaostoksen. Mutta miten näiden toteutettujen toimenpiteiden määrää voidaan kasvattaa? Ratkaisu on konversio-optimointi.

Konversio-optimointi palvelusivun kuvituskuva, jossa pallot, neliöt ja kolmiot valuvat suppilosta läpi.

Konversio-optimointi sisältää toimenpiteet, joiden tarkoituksena on kasvattaa verkkopalvelun tehokkuutta – siis saada sivuston vierailijoista suurempi osa toteuttamaan haluttu toimenpide. Tavoitteena on saada parempia tuloksia nykyisillä panostuksilla: ei kasvattaa vierailijoiden kokonaismäärää, vaan parantaa vierailujen laatua ja poistaa toimenpiteiden tiellä olevia esteitä. 

Tällaisia esteitä voivat olla muun muassa seuraavat tilanteet:

 • käyttäjä ei ole vakuuttunut toimenpiteen tarpeellisuudesta
 • käyttäjä ei ymmärrä, mitä hänen pitäisi tehdä
 • käyttäjälle on liian vaikeaa toteuttaa haluttu toimenpide sivustolla
 • käyttäjä ei uskalla toimia, sillä hän ei luota sivustoon tai yritykseen
 • käyttäjä kokee saman toimenpiteen toteuttamisen helpommaksi ja mukavammaksi toisessa palvelussa
 • käyttäjä viivyttelee toimimisen kanssa, jolloin on todennäköisempää, että toimenpide jää kokonaan toteuttamatta

Konversio-optimoinnin toteutus

Ennen konversio-optimoinnin toteutusta on tärkeää määritellä sekä työn tavoitteet että verkkosivuston nykytilanne. Nykytilanteen selvityksessä auttaa analytiikkaratkaisun kautta kerätty data, johon päätökset voidaan pohjata. Toimenpiteiden vaikutusta arvioitaessa on myös tärkeää huomioida, miten esimerkiksi samaan aikaan toteutetut digimarkkinoinnin toimenpiteet ovat vaikuttaneet konversioihin. Analytiikan tulee siis sisältää mahdollisimman kattavasti kaikki yrityksen verkossa toteuttamat aktiviteetit.

Konversio-optimoinnin toimenpiteet voivat olla pieniä yksittäisiä toimenpiteitä tai suurempia ja kokonaisvaltaisempia muutoksia. Toteuttamalla pienempiä yksittäisiä toimenpiteitä vuoron perään on helppo tunnistaa, mitkä toimenpiteet ovat tuottaneet eniten tulosta. Konversio-optimoinnin tuloksia mitataan vertaamalla analytiikan kautta tulevaa dataa ennen ja jälkeen toteutettuja toimenpiteitä.

Esimerkkejä konversio-optimoinnin toimenpiteistä:

 • Palvellaan käyttäjää kuvaamalla yrityksen toimintaa ja palveluita selkeästi ja myös visuaalisesti vetoavalla tavalla. 
 • Selkeytetään ja helpotetaan relevantin tiedon löytymistä sivustolta tekstien sisältöä muokkaamalla.
 • Parannetaan käyttöliittymää esimerkiksi tuomalla painikkeita paremmin esille.
 • Ohjataan käyttäjää paremmin sivustolla lisäämällä toimintaan ohjaavia elementtejä ja tekstisisältöjä tai muuttamalla niiden sijoittelua.
 • Parannetaan luotettavuutta sertifikaateilla, tietoturvaa korostamalla ja tuomalla asiakkaiden autenttisia arvosteluja.
 • Verkkokauppojen tapauksessa lisäämällä maksutapojen ja postitusvaihtoehtojen määrää, voidaan vähentää ostamisen estoja.

Konversio-optimointi ja A/B-testaus – vertaile viestien tehoa

A/B-testauksessa vertaillaan kahden eri toimenpiteen vaikutusta käyttäjien toimintaan sivustolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puolelle sivuston kävijöistä näytetään versiota A ja toiselle puolelle versiota B. Testissä paremmin menestyvän version kehitystyötä jatketaan, kun taas huonommin menestynyt versio jätetään sivuun.

Näin pystymme jatkuvasti seuraamaan esimerkiksi sitä, millä viestillä ja toimenpiteillä saamme markkinoinnin panostuksille parhaan vastineen.   

Hyvä testaustulos vaatii:

 • selkeitä ennalta asetettuja tavoitteita, joiden toteutumista testissä vertaillaan
 • riittävää sivustolla kävijöiden määrää, millä varmistetaan tulosten luotettavuus

A/B-testauksen käytännön toteutukseen me Ida Framilla käytämme Google Optimize -työkalua.

Autamme mielellämme yritystäsi kasvattamaan konversioiden määrää ja tehostamaan verkkosivustosi toimintaa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää yrityksellesi sopivista kehittämistoimenpiteistä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko konversio-optimoinnin palveluistamme? Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija

Palvelumme