Kivitalorakentamisen markkinajohtaja Lammin Betoni on ollut asiakkaamme jo vuodesta 2017. Digimarkkinointi on keskeinen ja kehittyvä osa tiivistä yhteistyötämme. Suunnittelemme ja toteutamme Lammille monipuolisesti eri kanavien kautta mainonnan palveluita.

Räätälöidyt viestit, yhteiset tavoittamisen keinot

Lammi tarjoaa palveluitaan ja tuotteitaan sekä kuluttajille että ammattilaisille. Kuluttajille markkinoidaan asumisen unelmia ja myydään kivitaloja. Ammattilaisille Lammi on luotettu kumppani, joka myy Suomen laadukkaimpia harkkotuotteita.

Viestit ovat räätälöidyt, mutta kohderyhmien tavoittamisen keinot ovat yhteiset:

  • Digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja hyödynnetään monikanavaisesti
  • Tavoittavuutta tuetaan tehokkaalla kohdennuksella ja mitattavuudella
  • Jatkuvaa näkyvyyttä tuetaan kampanjoilla (ja toisin päin)

Suunnittelemme ja toteutamme Lammille seuraavia mainonnan palveluita:

Mitattavuus lisää kustannustehokkuutta

Kustannustehokkaaksi Lammin digimarkkinoinnin tekee sen mitattavuus. Verkkosivustolle on asennettu useita tavoitteita eli konversioita, joihin kävijöitä ohjataan. Näitä ovat esimerkiksi yhteydenotot, tarjouspyynnöt, tiedostolataukset tai Ideakirjan tilaukset.

Kullekin kampanjalle on omat tavoitteensa, joiden toteutumista seurataan jatkuvasti. Raportointi tapahtuu aina kuukausittain. Monikanavaisen digimarkkinoinnin tukemana konversioiden määrät ovatkin olleet huimassa kasvussa. Tulokset on mitattu aikavälillä Q1/2020-Q2/2021 ja verrattu edelliseen jaksoon:

Hintoja rohkeasti esiin kuluttajamainonnassa

Jokainen Lammi kivitalo on yksilöllinen, joten niiden hintamarkkinointi on haastavaa. Markkinoinnissa tunnistettiin kuitenkin tarve liian korkean hintamielikuvan tasoittamiseen. Keinoksi löydettiin ainutlaatuiset kustannusmallit, joilla haluttiin madaltaa kynnystä tarjouspyynnön tekemiseen. Kustannusmallin tavoitteena on kuvata suuruusluokkaa, jolla tietty talomalli on mahdollista Lammin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kokonaisuudessaan toteuttaa.

Rakennuspaikkakunnan mukaan muuttuvat kustannusmallit on huomioitu digimainonnassa, jossa mainosten hintatiedot muuttuvat kohdennetun sijainnin mukaan. Älykäs alueellinen kohdennus toimii tehokkaasti sekä Googlen display-verkostossa että Facebook– ja Instagram-mainonnassa. 

Kampanjat tukevat jatkuvaa tekemistä

Jatkuvan digimarkkinoinnin rinnalla toteutetaan myös ajankohtaisia kampanjalähtöjä. Kampanjat tuovat sivustolle usein uusia kävijöitä, joille voidaan sitten kohdentaa myös jatkuvan mainonnan sisältöjä.

Näin kampanjat ruokkivat jatkuvan mainonnan tekemistä ja toisin päin.

Sivustoliikenne reippaassa kasvussa

Lammin sivustoliikenne on kasvanut digimarkkinoinnin toimenpiteiden avulla merkittävästi. Digimarkkinointi tukee myös brändin tunnettuuden kasvua. Tämä näkyykin myös orgaanisen liikenteen korkeina kasvulukuina. Tulokset on mitattu aikavälillä Q1/2020-Q2/2021 ja verrattu edelliseen jaksoon:

“Lammin digimarkkinointi on kasvanut ja kehittynyt huimasti yhteistyömme aikana. Olemme keskittyneet erityisesti tiukkaan kohderyhmän rajaukseen ja hyödyntäneet älykkään kohdentamisen keinoja. Monikanavainen digimarkkinointi on myös tuottanut kustannustehokkaasti konversioita.”

Simo Räsänen, Idan verkkomarkkinoinnin asiantuntija

Lammi on vuonna 1956 perustettu perheyritys. Alansa markkinajohtaja valmistaa kivitaloja sekä harkko- ja pihatuotteita, joiden lisäksi Lammi-konserniin kuuluvat myös tytäryhtiöt Lammi Perustus Oy ja Puolassa toimiva Lammi Fundament. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 14,9 miljoonaa euroa.

 

Töitämme