Yrityksen visuaalisen ilmeen perusta on usein logon suunnittelu. Hyvä logo toistaa uniikilla visuaalisella tavalla sen, mikä yritys tarjoaa ja edustaa ja mitkä sen arvot ovat. Olemme suunnitelleet esimerkiksi R-kioskin ja Lastenklinikoiden Kummien logot.

Logon suunnittelu ei yksinään ratkaise yrityksen visuaalista identiteettiä, vaan sen ympärille luodaan muun muassa värimaailma, typografia ja kuvitus. Hyvin dokumentoituna ja ohjeistettuna visuaalinen ilme on työkalu jokaiselle yrityksen markkinoinnissa mukana olevalle taholle.

Logon suunnittelu on todellista käsityötä. Huolellinen suunnittelu varmistaa sen, että ilme on uniikki ja erottuva sekä vastaa yrityksen ydintä: sen tarjontaa ja arvoja.

Lisäksi suunnittelijan tulee ottaa huomioon logon eri käyttötarkoitukset. Yksi ja sama logo voi toistua eri kokoversioina niin painetuissa kuin digitaalisissa materiaaleissa, ja sen luonteva toimivuus on hyvä varmistaa jo suunnitteluvaiheessa. 

Logon suunnitteluprosessissa syntyy normaalisti useita eri teemoja ja versioita. Meidän asiantuntemustamme on karsia vaihtoehdoista asiakkaalle tyypillisesti 1–5 eri vaihtoehtoa, joista lopullinen päätös tehdään yhdessä.

Viimeistelyvaiheessa logon käytöstä tehdään myös kaikki tarvittavat esimerkit, joilla varmistetaan logon käyttökelpoisuus eri materiaaleissa.

Ilmeestä tulee kokonaisuus typografialla ja väreillä ja kuvilla

Logon käyttöön voi liittyä erilaisia hierarkioita esimerkiksi yrityksen eri palveluiden tai toimipisteiden kesken. Silloin logosuunnittelun yhteydessä määritellään myös tämä hierarkia, eli eri logoversioiden käyttö.

Yritysilmeen käytön kannalta on usein tarpeellista määritellä myös niin sanotut brändivärit. Niillä luodaan ilmeeseen elävyyttä ja käytettävyyttä, mutta aina johdonmukaisesti ohjeistaen.

Kuvamaailma voi olla esimerkiksi

  • graafista, joko asiakkaalle luotua tai kuvapankista kuratoitua kuvitusta
  • kuvauksissa tuotettua uutta, yrityksen tarpeisiin luotua kuvamateriaalia
  • kuratoitu kokoelma valmiita kuvapankkikuvia. 

Graafinen ohjeisto on selkeä työkalu

Logon ja visuaalisen ilmeen käyttötavoista koostetaan graafinen ohje, joka toimii työkaluna yrityksen omalle henkilökunnalle ja erilaisille yhteistyökumppaneille. Käytön tarpeesta riippuen ohjeistuksen laajuus ja tarkkuus määritelläänkin jokaisessa projektissa erikseen. 

Tarvittaessa ohjeistuksesta voidaan rakentaa myös laajempi brändimääritelmä tai brand book, jossa visuaalisten elementtien lisäksi ohjeistetaan yrityksen sloganin, tarinan ja puhetyylin käyttöä. 

Logon suunnittelu ja brändin uudistaminen

Uusi logo ja visuaalinen ilme on tyypillisesti oleellinen osa brändiuudistusta, joka tarkoittaa olemassa olevan brändin päivittämistä vastaamaan paremmin esimerkiksi muuttuvia markkinointiolosuhteita tai yrityksen muuttuvia tavoitteita.

Asiakkaitamme

Olemme suunnitelleet logon ja visuaalisen ilmeen esimerkiksi R-kioskille, Lastenklinikoiden Kummeille, Lammille, Spektri Business Parkille ja Lomarenkaalle.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja keskustellaan logonne ja visuaalisen ilmeenne uudistamisesta!

Jirka Sauros
Creative Director

Palvelumme