Palvelumme tukevat yrityksesi kasvua

Olemme asiakkaillemme ketterä mutta kokonaisvaltaisesti ajatteleva ja osaava markkinointikumppani.

Yrityksesi tarvitsee ehkä strategista ja luovaa näkemystä, taktisia aktivointeja, digimedioiden asiantuntevaa haltuunottoa tai vain jotain näistä. Palveluvalikoimamme kattaa kaiken tarvittavan tavoitteelliseen ja mitattavaan markkinointiin.

Strateginen markkinointi

Markkinoinnin strateginen suunnittelu tehdään liiketoiminnan strategian pohjalta ja se muodostaa perustan yrityksen markkinoinnin tekemiselle. Kun markkinoinnin strategia on kirkas, se ohjaa tehokkaasti kaikkea markkinoinnin tekemistä ja tuottaa haluttuja tuloksia.

Lue enemmän

Markkinointiviestinnän konseptilla tarkoitetaan kattotason ideaa, punaista lankaa ja suurta ajatusta, joka viestii mielenkiintoisella tavalla yrityksen, palvelun tai tuotteen vahvuuksia. Konsepti ohjaa markkinointiviestinnän tekemistä kaikissa medioissa.

Lue enemmän

Suunnittelemme ja toteutamme mainonnan ratkaisut kaikkiin eri kanaviin. Tarvittaessa autamme myös mediasuunnittelussa ja mainonnan budjetoinnissa. Hakusanamainonnan ja verkkomainonnan toteutamme itse Googlen, Facebookin ja muiden palveluntarjoajien työkaluilla.

Lue enemmän

Visuaalinen suunnittelu

Yrityksen visuaalinen ilme muodostuu muun muassa logosta, typografiasta (fontit), värimaailmasta ja kuvituksesta. Huolellinen suunnittelu varmistaa sen, että ilme on erottuva ja toistuu luontevasti eri käyttötarkoituksissa.

Lue enemmän

Pakkaussuunnittelulla brändi viedään kirjaimellisesti ostajan käsiin, ratkaisevalla ostopäätöksen hetkellä. Hyvä pakkaus viestii haluttuja mielikuvia laadusta, hinnasta ja yrityksen arvoista. Pakkaussuunnittelun tulisikin olla oleellinen osa brändinhallintaa, jota ohjaa markkinoinnin strateginen suunnittelu.

Lue enemmän

Myymälämateriaalit (POS-materiaalit) sekä niistä koostetut näyttävät esillepanot herättävät asiakkaan huomion toimipisteissä ja kivijalkamyymälöissä. Jakelutien mahdollisuuksia käyttämällä voidaan toteuttaa tehokkaita kampanjoita, joilla ajetaan kokeiluja ja alennetaan ostokynnystä.

Lue enemmän

Digimarkkinointi

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Hakusanamainonnalla tavoitetaan kustannustehokkaasti ne ihmiset, jotka etsivät tiettyä tuotetta tai palvelua. Tarjoamme hakusanamainonnan palvelut kattavasti ja laadukkaasti.

Lue enemmän

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkosivun tai muun verkkopalvelun sisällön löytymistä hakukoneilla.

Lue enemmän

Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan ja levitetään kohderyhmälle merkityksellistä, kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Sisältö ei tuputa tuotetta tai palvelua, vaan tarjoaa kohderyhmän silmissä jotain enemmän.

Lue enemmän

Verkkomainonta pitää sisällään kaiken maksetun mainonnan, joka tapahtuu verkossa. Kanavia ja mainosmuotoja on valtavasti, joten tärkeintä on löytää yritykselle toimivimmat ratkaisut.

Lue enemmän

Facebook ja Instagram ovat oivia kanavia digimarkkinoinnin toteuttamiseen. Facebook-mainonta on parhaimmillaan kohdennuksiltaan kiinnostavaa, kustannuksiltaan maltillista sekä vaikuttavuudeltaan merkittävää. Lisäksi Instagram-mainontaa voidaan toteuttaa saman mainoshallintajärjestelmän kautta.

Lue enemmän

Verkkosivu on tyypillisesti yrityksen tärkein yksittäinen markkinoinnin ja myynnin työkalu. Laadukas verkkosivu löytyy hyvin hakukoneista, viestii haluttuja mielikuvia ja tuottaa lisää myyntiä.

Lue enemmän

Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme