Mitkä ihmeen CTR, CPM ja ROI? Verkkomainonnan ABC selittää tärkeimmän sanaston ja lyhenteet

Verkkomainontaan liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä, jotka on syytä tuntea. Tässä artikkelissa käymme läpi verkkomainonnan tärkeimmän sanaston. 

Mitä hakukonemarkkinointi ja hakukonemainonta tarkoittavat?

Hakukonemarkkinointi (SEMSearch Engine Marketing) on yleistermi, joka sisältää sekä hakukonemainonnan että hakukoneoptimoinnin. Kerroimme hakukonemarkkinoinnista laajemmin aiemmassa artikkelissamme, joka on luettavissa täältä.

Hakukonemainonta (SEASearch Engine Advertising) on yksi hakukonemarkkinoinnin osa-alueista. Hakukonemainonnalla tarkoitetaan hakukoneiden, kuten Googlen, hakutulosten yhteydessä näytettäviä maksullisia mainoksia. 

Hakukoneoptimointi (SEOSearch Engine Optimization) tarkoittaa sivuston optimointia eli parantelua niin, että se nousee sisältönsä avulla mahdollisimman ylös maksuttomissa hakutuloksissa. 

Mikä on hakutermin ja avainsanan ero?

Hakutermi tai hakulauseke tarkoittaa tekstiä, jonka käyttäjä kirjoittaa hakukoneeseen. Avainsana tarkoittaa puolestaan sitä sanaa tai tekstiä, johon mainostaminen on kohdistettu. Kun halutaan esimerkiksi mainostaa soutuveneitä, voidaan hakukonemainonta yhdistää avainsanaan “soutuvene”. Tällöin kun käyttäjä kirjoittaa Googleen hakutermin ”halpa soutuvene Espoossa”, hänelle näytetään mainos.

Mitä tarkoittaa negatiivinen avainsana?

Negatiivinen avainsana on avainsanan vastakohta, eli eli teksti johon liittyvien hakujen yhteydessä mainosta ei haluta näyttää. Mikäli halutaan keskittyä soutuveneiden myyntiin, voi huoltovinkkejä hakevat veneenomistajat karsia pois negatiivisella avainsanalla ”keväthuolto”.

Mitä tarkoittavat konversio ja impressio?

Impessio tarkoittaa mainosnäyttöä, eli yhtä kertaa kun mainos on näytetty käyttäjälle. Impressio ei kuitenkaan aina tarkoita, että käyttäjä olisi todellisuudessa nähnyt mainosta, mikäli mainos on esimerkiksi asetettu aivan sivun alareunaan.

Mainosklikkaus syntyy, kun käyttäjä napauttaa mainoksessa näkemäänsä linkkiä.

Konversio tapahtuu, kun käyttäjä saadaan tekemään jokin ennalta valittu toimenpide, esimerkiksi osto verkkokaupasta tai yhteydenotto.

Mitä CTR tarkoittaa?

Prosenttilukuna ilmoitettava CTR eli Click Through Rate tarkoittaa sitä, kuinka usein mainoksen nähneet ovat keskimäärin klikanneet linkkiä. Klikkausprosentti lasketaan jakamalla mainosklikkausten määrä mainoksen näyttökertojen eli impressioiden määrällä.CTR on tärkeä mittari, jonka perusteella voidaan tarkkailla, onko mainos toimiva.

Mitä CPC ja PPC tarkoittavat?

Lyhenne CPC tulee sanoista Cost Per Click ja kyseessä on hinta, jonka mainosjärjestelmä perii jokaisesta mainoksen klikkauksesta. CPC-pohjainen hinnoittelu on yleisin tapa periä maksua hakukonemainonnasta. Hinnoittelutapa tunnetaan myös nimellä PPCPay Per Click.

Keskimääräinen CPC eli keskimääräinen klikkaushinta riippuu mainoskampanjan asetuksista.

Mitä tarkoittaa CPM?

CPM eli Cost Per Mille (tai Cost Per Thousand) on vaihtoehtoinen hinnoittelumalli, jossa tuhannesta näytetystä mainoksesta maksetaan tietty hinta, riippumatta siitä, klikkaako mainoksen nähnyt käyttäjä mainosta. Esimerkiksi mainosbannerit on usein hinnoiteltu CPM-mallilla.

Mitä tarkoittaa CPA?

CPA eli Cost Per Action (tai Cost Per Acquisition) on mainonnan toimintakohtainen tai hankintakohtainen hinta eli yhden konversion hinta. Mainonnan keskimääräinen CPA kertoo, kuinka paljon maksoi yksi mainosten kautta tapahtunut konversio – vaikkapa yhteydenotto tai uutiskirjeen tilaus.

CPA-lukua voi käyttää myös hinnoittelun yhteydessä verkkomainonnassa. Silloin mainosjärjestelmälle ilmoitetaan CPA-tavoitehintatarjous, eli määritellään, paljonko keskimäärin on halukas maksamaan yhdestä konversiosta.

Mitä on retargeting tai remarketing?

Retargeting ja remarketing, eli uudelleenmainonta tai uudelleenmarkkinointi, tarkoittavat mainosten tai muun markkinointiviestinnän kohdentamista sellaiselle henkilölle, joka on aikaisemmin osoittanut kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan – tyypillisesti vierailemalla verkkosivustolla tai jollakin tietyllä sivuston sivulla. Tällainen kohdentaminen on usein hyvin tehokasta, koska ostoaikeet ovat jo olemassa, ja tutun yrityksen mainosta pidetään keskimäärin luotettavampana.

Mitä tarkoittavat ROI ja ROAS?

ROI eli Return on Investment tarkoittaa tuottoastetta, eli paljonko sijoitettu raha on tuottanut voittoa. ROI mitataan prosenttilukuna ja esimerkiksi 100 prosentin tuottoarvo tarkoittaa, että yhdellä eurolla on saatu yksi euro takaisin. 

ROAS eli Return on Ad Spend on mainonnan tuottoprosentti, eli mainonnan aikaansaama liikevaihto suhteessa mainonnan kuluihin.

Mikä on attribuutiomalli?

Asiakas saattaa nähdä saman yrityksen mainoksia ja käydä sivustolla monta kertaa ennen kuin tekee lopullisen ostopäätöksen tai muun konversioksi valitun toimenpiteen.

Attribuutiomalli tarkoittaa sitä, lasketaanko konversio viimeisen mainosklikkauksen ansioksi, vai otetaanko huomioon myös aikaisempia klikkauksia ja millä painotuksilla.

Erilaisia attribuutiomalleja käyttämällä voi huomata esimerkiksi hakusanamainonnan avainsanoja, joihin kannattaa panostaa, vaikka pelkän viimeisen klikkauksen perusteella ne eivät näyttäisikään johtaneen ostopäätökseen. Erilaisiin attribuutiomalleihin voi tutustua tarkemmin Googlen ohjeessa täällä

Ida Fram apuna verkkomainonnassa

Digitaalisen mainonnan asiantuntijamme auttavat yritystäsi tuottamaan tehokkaan ja tarkasti kohdistetun verkkomainonnan yrityksellesi. Ida Framin palveluihin kuuluu muun muassa:

Toteutamme verkkomainonnan palveluita esimerkiksi LammilleSpektri Business ParkilleLastenklinikoiden KummeilleLip-Lap Laitureille ja Hinaus Sjöbergille. Jos kiinnostuit verkkomainonnan palveluistamme, ota yhteyttä ja kerromme lisää.