Verkkomainonnan sanasto

Mitkä ihmeen CTR, CPM ja ROI? Verkkomainonnan sanasto selittää tärkeimmät termit ja lyhenteet.

Verkkomainontaan liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä, jotka on syytä tuntea. Tässä artikkelissa käymme läpi verkkomainonnan tärkeimmän sanaston. 

Verkkomainonnan sanasto -artikkelin kuvituskuva, jossa sormi napauttamassa ABC-hakukenttää.

Attribuutiomalli

Attribuutiomalli tarkoittaa sitä, lasketaanko verkko-osto tai muu konversio viimeisen mainosklikkauksen ansioksi, vai otetaanko huomioon myös aikaisempia klikkauksia ja millä painotuksilla. Erilaisia attribuutiomalleja vertaamalla voi huomata esimerkiksi hakusanamainonnan avainsanoja, joihin kannattaa panostaa, vaikka pelkän viimeisen klikkauksen perusteella ne eivät näyttäisikään johtaneen ostopäätökseen. Erilaisiin attribuutiomalleihin voit tutustua tarkemmin Googlen ohjeessa täällä.

Avainsana

Avainsana tarkoittaa sitä sanaa tai lauseketta, jolla mainoksen tai verkkosivuston halutaan näkyvän.
Kun halutaan esimerkiksi mainostaa soutuveneitä, voidaan hakukonemainonta yhdistää avainsanaan “soutuvene”. Kun käyttäjä kirjoittaa Googleen hakutermin ”halpa soutuvene Espoossa”, hänelle näytetään mainos.

CPA (Cost Per Action)

CPA eli Cost Per Action (tai Cost Per Acquisition) on mainonnan toimintakohtainen tai hankintakohtainen hinta eli yhden konversion hinta. Mainonnan keskimääräinen CPA kertoo, kuinka paljon maksoi yksi mainosten kautta tapahtunut konversio – vaikkapa yhteydenotto tai uutiskirjeen tilaus. CPA-lukua voidaan käyttää myös hinnoittelustrategiana verkkomainonnassa. Silloin mainosjärjestelmälle ilmoitetaan CPA-tavoitehintatarjous, eli määritellään, paljonko keskimäärin on halukas maksamaan yhdestä konversiosta.

CPC / PPC (Cost Per Click / Pay Per Click)

CPC eli Cost Per Click on klikkaushinta, eli hinta jonka mainosjärjestelmä perii yhdestä mainoksen klikkauksesta. CPC-pohjainen hinnoittelu on yleisin tapa maksaa hakukonemainonnasta. Klikkaushinnoittelua käytetään usein muissakin verkkomainonnan muodoissa. Hinnoittelutapa tunnetaan myös nimellä PPC, Pay Per Click. Keskimääräinen CPC eli keskimääräinen klikkaushinta riippuu mainoskampanjan asetuksista ja kilpailutilanteesta. Tyypillisesti mainosjärjestelmissä on mahdollisuus määritellä klikkaukselle maksimihinta, jonka olet valmis maksamaan.

CPM (Cost Per Mille)

CPM eli Cost Per Mille (tai Cost Per Thousand) tarkoittaa hintaa tuhatta mainoksen näyttökertaa kohden.
CPM on klikkausperusteisen hinnoittelun rinnalla toinen yleinen hinnoittelumalli. CPM-hinnoittelussa maksetaan tuhannesta näytetystä mainoksesta tietty hinta, riippumatta siitä, paljonko mainoksia klikataan. Esimerkiksi display-mainonta on usein hinnoiteltu CPM-mallilla.

CTR (Click Through Rate)

CTR eli Click Through Rate on prosenttiluku, joka kertoo, kuinka usein mainoksen nähneet ovat keskimäärin klikanneet linkkiä. Klikkausprosentti lasketaan jakamalla mainosklikkausten määrä mainoksen näyttökertojen eli impressioiden määrällä. CTR on tärkeä mittari, jonka perusteella voidaan tarkkailla, onko mainos kiinnostanut kohdeyleisöä.

Discovery-mainos

Discovery-mainos on Googlen mainosmuoto. Discovery-mainokset ovat kuvan ja lyhyen tekstin yhdistelmiä, ja ne näkyvät Googlen alustoilla kuten YouTubessa ja Gmailissa.

Display-mainos

Display-mainos eli bannerimainos tarkoittaa visuaalista mainonsta digitaalisilla alustoilla. Mainosta klikkaamalla käyttäjä päätyy halutulle laskeutumissivulle. Display-mainos on yleensä yksittäinen kuva tai yksinkertainen animaatio, mutta mainos voi sisältää myös toiminnallisuuksia kuten äänestyksen tai hintalaskurin.

Hakukonemainonta (SEA)

Hakukonemainonta (SEA, Search Engine Advertising) on yksi hakukonemarkkinoinnin osa-alueista. Hakukonemainonnalla tarkoitetaan hakukoneiden, kuten Googlen, hakutulosten yhteydessä näytettäviä maksullisia mainoksia. Lue lisää hakusanamainonnasta täältä.

Hakukonemarkkinointi (SEM)

Hakukonemarkkinointi (SEM, Search Engine Marketing) on yleistermi, joka sisältää sekä hakukonemainonnan että hakukoneoptimoinnin. Joskus sitä käytetään myös pelkästä maksetusta hakusanamainonnasta.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) tarkoittaa sivuston optimointia eli parantelua niin, että se nousee sisältönsä avulla mahdollisimman ylös maksuttomissa hakutuloksissa.
Lue hakukoneoptimoinnin aloitusopas.

Hakutermi

Hakutermi eli hakulauseke tarkoittaa tekstiä, jonka käyttäjä kirjoittaa hakukoneeseen. Se voi olla yksi tai useampi avainsana tai kokonainen kysymyslause.

Hintatarjousstrategia (Bid Strategy)

Hintatarjousstrategia (bid strategy) määrää, paljonko olet valmis maksamaan verkkomainoksista. Useimmat mainosjärjestelmät perustuvat huutokauppaperiaatteeseen, jossa suurimman hinnan tarjonnut mainostaja saa mainoksensa näkymään parhaiten. Strategian valinta riippuu mm. tavoitteesta (mainosten näyttökerrat, klikkaukset, konversiot, videoiden katselukerrat jne.) sekä siitä, paljonko mainosjärjestelmän annetaan automatisoida hintatarjouksia.

Impressio eli näyttökerta

Impressio tarkoittaa mainoksen näyttökertaa. Kun mainos näytetään yhdelle käyttäjälle, lasketaan yksi impressio. Määritelmä voi jonkin verran vaihdella eri alustoilla, ja joskus impressio ei välttämättä tarkoita, että mainos olisi todellisuudessa nähty, mikäli mainos on esimerkiksi sijoitettu aivan sivun alareunaan ja henkilö ei ole vierittänyt sivustoa alareunaan saakka.

Konversio

Konversio tapahtuu, kun käyttäjä saadaan täyttämään jokin ennalta valittu tavoite, esimerkiksi osto verkkokaupasta tai yhteydenotto.

Mainosklikkaus

Mainosklikkaus syntyy, kun käyttäjä klikkaa mainosta. Mainosklikkaus ei aina tarkoita verkkosivustovierailua, koska käyttäjä on esimerkiksi saattanut klikata mainosta vahingossa ja ehtii perua käyntinsä ennen sivun latautumista.

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on avainsanan vastakohta, eli sana tai lauseke, johon liittyvien hakujen yhteydessä mainosta ei haluta näyttää. Mikäli halutaan keskittyä soutuveneiden myyntiin, voi huoltovinkkejä hakevat veneenomistajat karsia pois negatiivisella avainsanalla ”keväthuolto”.

Näyttötiheys (Frequency)

Näyttötiheys (frequency) kertoo, kuinka monta kertaa yksi henkilö keskimäärin näki mainoksen tarkasteltavana ajanjaksona.

Ohjelmallinen ostaminen

Ohjelmallinen ostaminen tai ohjelmallinen mainonta (programmatic buying/advertising) tarkoittaa median mainospaikkojen ostamista digitaalisten järjestelmien kautta. Se on moderni ja keskitetty tapa saavuttaa näkyvyyttä esimerkiksi medioiden verkkosivustoilla, sovelluksissa ja digitaalisessa ulkomainonnassa.

Orgaaninen sosiaalinen media

Orgaanisella sosiaalisella medialla tarkoitetaan ilmaista sosiaalista mediaa, jota yritykset voivat päivittää samaan tapaan kuin yksityiskäyttäjätkin. Orgaanisen sosiaalisen median tekemiseen liittyvät omat, maksetusta mainonnasta eroavat strategiat, joiden keskiössä on vuorovaikutus yrityksen ja käyttäjien välillä. Yrityksen orgaaninen sisällöntuotanto ja someaktiivisuus tukevat maksetun sosiaalisen median mainonnan toimenpiteitä.

Retargeting / Remarketing

Retargeting ja remarketing, eli uudelleenmainonta tai uudelleenmarkkinointi, tarkoittavat mainosten tai muun markkinointiviestinnän kohdentamista sellaiselle henkilölle, joka on aikaisemmin osoittanut kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan – tyypillisesti vierailemalla verkkosivustolla tai jollakin tietyllä sivuston sivulla. Tällainen kohdentaminen on usein hyvin tehokasta, koska ostoaikeet ovat jo olemassa ja tutun yrityksen mainosta pidetään keskimäärin luotettavampana.

ROI (Return On Investment)

ROI eli Return On Investment tarkoittaa tuottoastetta, eli paljonko sijoitettu raha on tuottanut voittoa. ROI mitataan prosenttilukuna ja esimerkiksi 100 prosentin tuottoarvo tarkoittaa, että yhdellä eurolla on saatu yksi euro takaisin.

ROAS (Return On Ad Spend)

ROAS eli Return On Ad Spend on mainonnan tuottoprosentti, eli mainonnan aikaansaama liikevaihto suhteessa mainonnan kuluihin. Verkkomainoksille voi asettaa tavoitteeksi tietyn tuottoasteen. Tämä on erityisen toimiva hintastrategia esimerkiksi verkkokauppojen mainonnassa, kun mainosjärjestelmälle välitetään tiedot toteutuneista myyntisummista ja järjestelmä oppii, mitkä mainokset tuottavat parhaiten.

RTB

RTB eli Real-Time Bidding tarkoittaa digitaalisten mainospaikkojen ostamista reaaliaikaisten ja avoimien huutokauppojen kautta. Korkeimman hinnan tarjonnut mainostaja saa mainoksensa näkymään parhaiten. RTB on yleisin tapa myydä ja hinnoitella mainontaa digitaalisilla alustoilla.

Tavoittavuus (Reach)

Tavoittavuus (reach) kertoo, kuinka monta yksittäistä henkilöä mainos on tavoittanut.

Ida Fram apuna verkkomainonnassa

Digitaalisen mainonnan asiantuntijamme auttavat yritystäsi tuottamaan tehokkaan ja tarkasti kohdistetun verkkomainonnan yrityksellesi. Ida Framin palveluihin kuuluu muun muassa:

Toteutamme verkkomainonnan palveluita esimerkiksi LammilleSpektri Business ParkilleLastenklinikoiden KummeilleLip-Lap Laitureille ja Hinaus Sjöbergille. Jos kiinnostuit verkkomainonnan palveluistamme, ota yhteyttä ja kerromme lisää.

Kiinnostuitko verkkomainonnan palveluistamme? Ota yhteyttä!

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija