Oletko tekemässä brändiuudistusta ja tarvitsetko asiantuntijan apua? Meillä on 15 vuoden kokemus ja osaaminen liiketoiminnan kasvua (€) tuottavien brändiuudistuksien tekemisestä. Erityisen hyvin tunnemme palvelualan yrityksien (B2C ja B2B) brändien uudistamisen.

Kerromme seuraavassa lyhyesti brändiuudistuksen sisällöstä ja avainasioista. Jos haluat keskustella aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Brändin visuaalinen ilme

Brändin uudistaminen voi joskus tarkoittaa vain brändin visuaalista ilmettä. Tyypillisesti tällaisessa projektissa suunnitellaan logo sekä värit, fontit ja kuvamaailma.

Uuden visuaalisen ilmeen pohjalta sitten suunnitellaan esimerkiksi dokumenttipohjat, presentaatiopohjat, esitteet ja verkkosivuston ilme. Lisäksi brändin visuaalinen ilme ja siihen liittyvät ohjeet kootaan graafiseksi ohjeistoksi.

Lue lisää brändin visuaalisen ilmeen uudistamisesta.

Näin brändiuudistus tehdään

Kokonaisvaltainen brändiuudistus tarkoittaa olemassa olevan brändin päivittämistä vastaamaan paremmin esimerkiksi muuttuvia markkinointiolosuhteita tai yrityksen muuttuvia tavoitteita.

Muuttuvilla markkinoilla yrityksen on tärkeää jatkuvasti seurata asiakkaiden mieltymyksiä ja muuttuvia trendejä. Brändin uudistaminen voi myös auttaa yritystä laajentumaan uusille markkinoille tai houkuttelemaan uusia kohdeyleisöjä.

Visuaalisen ilmeen lisäksi brändin uudistamiseen kuuluu tyypillisesti esimerkiksi seuraavat:

 • yrityksen arvot, missio ja visio
 • brändin ainutlaatuiset järkeen ja tunteeseen perustuvat erottautumistekijät
 • erottautumistekijöiden kiteyttäminen brändin ydinviesteiksi
 • brändin tarina ja hissipuhe
 • slogan tai vastaava kiteytys

Brändin uudistamisessa hyödynnämme asiakastutkimuksia ja muita markkinatutkimuksia sekä kilpailijakartoituksia.

Markkinointiviestintä on oleellinen osa brändiuudistusta

Jos brändiuudistus tehdään, täytyy myös uuden brändin markkinointiviestintään panostaa kunnolla.

Brändi ei synny yrityksen toimistolla saati mainostoimistossa, vaan ihmisten päässä ja sydämessä. Brändin täytyy siis aktiivisesti kertoa, mitä se edustaa ja millaisia hyötyjä se asiakkailleen tuottaa. Tämä onnistuu markkinointiviestinnän keinoilla, kuten mainonnalla.

Lue lisää markkinointiviestinnän konseptin suunnittelusta ja mainonnasta.

Brändiuudistus ja mittaaminen

Brändin uudistamisen hyötyjä voidaan mitata monin tavoin. Ensinnäkin, voidaan seurata myynnin kehitystä ennen ja jälkeen uudistuksen. Asiakaskyselyt taas voivat antaa arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat brändin muutoksen ja onko se vaikuttanut heidän ostopäätöksiinsä. Lisäksi viitteitä siitä, miten brändi on menestynyt uudistamisen jälkeen, saadaan esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärästä, sosiaalisen median seuraajamääristä ja brändin maininnoista mediassa.

Jos brändin kehityksen mittaamista halutaan tehdä jatkuvasti, suosittelemme mittaamaan ainakin seuraavia:

 • tunnettuus
 • mielikuvat
 • suosittelu
 • preferenssi

Kannattaako brändiuudistus tehdä mainostoimiston kanssa?

Brändin laadukas uudistaminen vaatii osaamista, aikaa ja vaivaa. Markkinoinnin ammattilaiset tuovat työhön arvokasta asiantuntemusta ja näkökulmaa, jotka auttavat saavuttamaan brändiuudistuksen tavoitteet.

Ensiarvoisen tärkeää kuitenkin on brändin omien ihmisten osallistuminen ja osallistaminen. Ulkopuolinen kumppani ei koskaan voi kokonaan korvata esimerkiksi ymmärrystä yrityksen ja brändin kulttuurista, asiakkaista ja tavoitteista.

Paras ratkaisu onkin sisäisen ja ulkopuolisen osaamisen yhdistäminen. Siksi mekin panostamme tällaisissa projekteissa tiiviiseen yhteistyöhön.

Mitä brändiuudistus maksaa?

Brändiuudistuksen hinta riippuu projektin tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta.

Pelkän visuaalisen ilmeen uudistuksen hinta on pienimmillään noin 4 000–5 000 euroa, mutta tyypillisesti noin 7 000–10 000 euroa.

Kokonaisvaltaisen brändiuudistuksen hinnan kokoluokka on visuaalisen ilmeen uudistus mukaan lukien 15 000–20 000 euroa. Hintaan vaikuttaa oleellisesti projektissa toteutettavien markkinointimateriaalien määrä (PowerPoint-presentaatio, kuvapankki, esite jne.)

Nämä hinnat ovat siis suuntaa antavia. Kun asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat tarkemmin tiedossa, teemme työstä kirjallisen kuvauksen ja kustannusarvion:

 • projektin sisältö ja laajuus
 • työhön osallistuvat asiantuntijat
 • työmäärä ja aikataulu
 • hinta
 • laskutusehdot.

Brändiuudistuksen asiakkaitamme

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella brändiuudistuksesta tai tarjouksen työstä? Ota yhteyttä ja jutellaan.