Pakkaussuunnittelu on keino, jolla brändi viedään kirjaimellisesti ostajan käsiin, ratkaisevalla ostopäätöksen hetkellä. Hyvä pakkaus viestii haluttuja mielikuvia laadusta, hinnasta ja yrityksen arvoista. Pakkaussuunnittelun tulisikin olla oleellinen osa brändinhallintaa, jota ohjaa markkinoinnin strateginen suunnittelu.

Pakkaussuunnittelu-sivun kuvituskuva, jossa on esimerkkejä kartonkipakkauksista.

Toteutamme pakkaussuunnittelua asiakkaillemme erilaisista lähtökohdasta: voimme rakentaa tuotteelle tai tuotesarjalle konseptin, aina nimen ja ilmeen suunnittelusta pakkausmallin- ja materiaalin valintaan. Luomme asiakkaillemme pakkauksia myös valmiiden konseptien pohjalta, uudistamme olemassa olevia pakkauslinjoja tai luomme valmiiseen sarjaan uusia tuotevariaatioita.

Olemme asiakkaillemme kumppani myös tuotteen sisäänmyynnissä, jota kiinnostava pakkausdesign ja hyvät myyntimateriaalit aina edistävät.

Hyvä pakkaussuunnittelu auttaa erottumaan ja houkuttelee ostamaan

Pakkaussuunnittelu alkaa meillä aina kilpailuympäristön ja kohderyhmän kartoituksella. Näin varmistamme, että design erottuu halutulla tavalla. Itse suunnittelutyössä tuotamme normaalisti 2–3 designia, joista yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemme vaihtoehdon, joka parhaiten vastaa haluttuja mielikuvia ja arvoja.

Graafisen viimeistelyn merkitys korostuu pakkausdesignissa. Pitkällä kokemuksella osaamme varautua erilaisiin pakkaus- ja painoteknisiin rajoitteisiin, ja teemme yhteistyötä painon kanssa tarkan ja viimeistellyn lopputuloksen varmistamiseksi.

  • Kilpailuympäristön kartoittaminen
  • Asiakasymmärryksen laajentaminen
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu
  • Pakkauksen viestien suunnittelu
  • Graafinen viimeistely
  • Painotyön koordinointi
  • Painotyön valvonta

Pakkaus itsessään on tuotteelle tärkeä mainosmedia. Pakkauksen rinnalla suunnitellut myymälämateriaalit tukevat näkyvyyttä ja kiinnostavuutta kaupassa.

Pakkaussuunnittelun asiakkaitamme

Olemme toteuttaneet erilaisia pakkaussuunnittelun projekteja esimerkiksi Myllyn Parhaalle, Pågenille ja Risellalle.

Myllyn Paras

Kotimaisen pastan puolesta

Miten kotimainen, lähes satavuotias brändi vaalii perinteitään ja kilpailee samalla kasvavassa tuotekentässä raikkaalla tavalla?

Tämän Myllyn Parhaan pakkaushaasteen ratkaisemisessa olemme saaneet olla mukana luovina asiantuntijoina.

Myllyn Parhaan tuotevalikoima ruoanlaittoon ja leivontaan on valtava. Se tarkoittaa, että pakkauksia suunnitellaan ja päivitetään sekä yhtenäisen brändi-ilmeen alla että uniikeille erikoistuotteille. Asiakas pystyy näin hyödyntämään monipuolisesti koko osaamistamme.

Jirka Sauros, Idan luova johtaja

Uutuudet pitävät ajassa kiinni

Rakastettujen klassikoiden rinnalla asiakkaan tuotekehityksen luomat innovaatiot laajentavat valikoimaa vastaamaan juuri tämän päivän kysyntään.

Uutuudet saavat käsissämme uniikin, tuotteen ominaisuuksia korostavan ja kilpailijoista erottuvan designin.

Elintarvikepakkauksissa annoskuvat houkuttelevat enemmän kuin tuhat sanaa. Parhaaseen lopputulokseen pääsemmeluovalla yhteistyöllä osaavan kuvaajan ja ruokastailistin kanssa.

Jirka Sauros, Idan luova johtaja

Kotimaisuus ja kuluttajan arjen ymmärrys on Myllyn Parhaan brändin ytimessä. Tätä viestiä vahvistamme kaikessa markkinointiviestinnässä – myös pakkaussuunnittelun keinoin.

Tiina Koskinen, Idan copywriter

Pågen

Pakkaus on tehokas media promootioille

Ostamalla voi tehdä paljon hyvää. Kuten myös pakkaussuunnittelulla. Pågenille olemme luoneet useita pakkauspromootioita, joissa tuotteen ostamalla kuluttaja voi tukea erilaisia hyväntekeväisyyskohteita.

Kampanjoiden strategisesta ja luovasta suunnittelusta olemme vastanneet yhdessä asiakkaan tiimin kanssa.

Hyvän tekeminen on aina positiivinen teema promootioissa. Olemmekin suunnitelleet Pågenille useita kampanjoita, joilla on tuettu lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja organisaatioita.

Tiina Koskinen, Idan copywriter

Monikanavainen promootio huomataan

Promootiot eivät rajoitu vain kampanjapakkauksiin. Isossa roolissa ovat lisäksi myymälämateriaalit. Kampanjaa on tuettu myös esimerkiksi tv- ja somemainonnolla ja viestinnällä.

Osta ja voita on todellinen myymäläpromojen klassikko! Miltä se näyttäisi sinun tuotteessasi ja sen markkinoinnissa?

Muita pakkaussuunnittelun asiakkaitamme

Risella

Kaupan hyllyllä kilpailu on kovaa – ja kilpailu alkaa jo hyllypaikasta. Risellan tuotteille, kuten aina pakkaussuunnittelun töissä, aloitimme suunnittelun kilpailuympäristön ja kohderyhmän kartoituksella.

Näin varmistamme, että design erottuu halutulla tavalla.

Pakkauksen designin tulee viestiä juuri haluttuja asioita: millainen brändi- tai hintamielikuva halutaan? Onko tuote arkea vai arjen luksusta? Mikä erottaa tuotteen kilpailijoista: Kotimaisuus, helppokäyttöisyys, terveellisyys, maku? Miten näitä asioita nostetaan pakkaukseen? Näitä asioita pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelun pohjaksi.

Fisherman’s Friend

Pakkaus itsessään on tuotteelle tärkeä mainosmedia.

Fisherman’s Friend -pakkauksen rinnalle olemme suunnitelleet pakkauksen designia ja näkyvyyttä tukevia myymälä- ja mainosmateriaaleja.

Ota yhteyttä

Onko uusi tai nykyinen tuotteesi myyvää pakkausdesignia vaille? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää pakkaussuunnittelun palveluistamme!

Jirka Sauros
Creative Director

Palvelumme