Pakkaussuunnittelulla brändi viedään kirjaimellisesti ostajan käsiin, ratkaisevalla ostopäätöksen hetkellä. Hyvä pakkaus viestii haluttuja mielikuvia laadusta, hinnasta ja yrityksen arvoista. Pakkaussuunnittelun tulisikin olla oleellinen osa brändinhallintaa, jota ohjaa markkinoinnin strateginen suunnittelu.

Toteutamme pakkaussuunnittelua asiakkaillemme erilaisista lähtökohdasta: voimme rakentaa tuotteelle tai tuotesarjalle konseptin, aina nimen ja ilmeen suunnittelusta pakkausmallin- ja materiaalin valintaan. Luomme asiakkaillemme pakkauksia myös valmiiden konseptien pohjalta, uudistamme olemassa olevia pakkauslinjoja tai luomme valmiiseen sarjaan uusia tuotevariaatioita.

Olemme asiakkaillemme kumppani myös tuotteen sisäänmyynnissä, jota kiinnostava pakkausdesign ja hyvät myyntimateriaalit aina edistävät.

Hyvä pakkaus erottuu ja houkuttelee ostamaan

Aloitamme pakkauskonseptien suunnittelun aina kilpailuympäristön ja kohderyhmän kartoituksella. Näin varmistamme, että design erottuu halutulla tavalla. Itse suunnittelutyössä tuotamme normaalisti 2–3 designia, joista yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemme vaihtoehdon, joka parhaiten vastaa haluttuja mielikuvia ja arvoja.

Graafisen viimeistelyn merkitys korostuu pakkausdesignissa. Pitkällä kokemuksella osaamme varautua erilaisiin pakkaus- ja painoteknisiin rajoitteisiin, ja teemme yhteistyötä painon kanssa tarkan ja viimeistellyn lopputuloksen varmistamiseksi.

  • Kilpailuympäristön kartoittaminen
  • Asiakasymmärryksen laajentaminen
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu
  • Pakkauksen viestien suunnittelu
  • Graafinen viimeistely
  • Painotyön koordinointi
  • Painotyön valvonta

Pakkaus itsessään on tuotteelle tärkeä mainosmedia. Pakkauksen rinnalla suunnitellut myymälämateriaalit tukevat näkyvyyttä ja kiinnostavuutta kaupassa.

Pakkaussuunnittelun asiakkaitamme

Olemme toteuttaneet erilaisia pakkaussuunnittelun projekteja esimerkiksi Myllyn Parhaalle, Pågenille ja Risellalle.

Myllyn Paras

Kotimaisen pastan puolesta

Miten kotimainen, lähes satavuotias brändi vaalii perinteitään ja kilpailee samalla kasvavassa tuotekentässä raikkaalla tavalla?

Tämän pakkaushaasteen ratkaisemisessa olemme saaneet olla mukana luovina asiantuntijoina.

Myllyn Parhaan tuotevalikoima ruoanlaittoon ja leivontaan on valtava. Se tarkoittaa, että pakkauksia suunnitellaan ja päivitetään sekä yhtenäisen brändi-ilmeen alla että uniikeille erikoistuotteille.

Innovaatiot laajentavat valikoimaa vastaamaan juuri tämän päivän kysyntään. Ne saavat käsissämme uniikin, tuotteen ominaisuuksia korostavan ja kilpailijoista erottuvan designin.

Elintarvikepakkauksissa annoskuvat houkuttelevat enemmän kuin tuhat sanaa. Parhaaseen lopputulokseen päästään luovalla yhteistyöllä kuvaajan ja stailistin kanssa. 

Kotimaisuus ja kuluttajan arjen ymmärrys on Myllyn Parhaan brändin ytimessä. Tätä viestiä vahvistamme myös pakkaussuunnittelun keinoin. 

Pågen

Pakkaus on tehokas media promootioille

Ostamalla voi tehdä paljon hyvää. Kuten myös pakkaussuunnittelulla. Pågenille olemme luoneet useita pakkauspromootioita, joissa tuotteen ostamalla kuluttaja voi tukea erilaisia hyväntekeväisyyskohteita.

Kampanjoiden strategisesta ja luovasta suunnittelusta olemme vastanneet yhdessä asiakkaan tiimin kanssa. Isossa roolissa ovat olleet kampanjapakkausten lisäksi myymälämateriaalit. Myyntiä on tuettu myös esimerkiksi tv- ja somemainonnolla ja viestinnällä.

Mielestämme leipä tekee hyvää koko perheelle. Olemmekin suunnitelleet Pågenille useita kampanjoita, joilla on tuettu lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä hankkeita ja organisaatioita.

Osta ja voita on todellinen myymäläpromojen klassikko! Miltä se näyttäisi sinun tuotteessasi? 

Muita pakkaussuunnittelun asiakkaitamme

Risella

Kaupan hyllyllä kilpailu on kovaa – ja kilpailu alkaa jo hyllypaikasta. Risellan tuotteille, kuten aina pakkaussuunnittelun töissä, aloitimme suunnittelun kilpailuympäristön ja kohderyhmän kartoituksella.

Näin varmistamme, että design erottuu halutulla tavalla.

Pakkauksen designin tulee viestiä juuri haluttuja asioita: millainen brändi- tai hintamielikuva halutaan? Onko tuote arkea vai arjen luksusta? Mikä erottaa tuotteen kilpailijoista: Kotimaisuus, helppokäyttöisyys, terveellisyys, maku? Miten näitä asioita nostetaan pakkaukseen? Näitä asioita pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelun pohjaksi.

Fisherman’s Friend

Pakkaus itsessään on tuotteelle tärkeä mainosmedia.

Fisherman’s Friend -pakkauksen rinnalle olemme suunnitelleet pakkauksen designia ja näkyvyyttä tukevia myymälä- ja mainosmateriaaleja.

Ota yhteyttä

Onko uusi tai nykyinen tuotteesi myyvää pakkausdesignia vaille? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää pakkaussuunnittelun palveluistamme!

Jirka Sauros
Luova johtaja, AD
+358 40 747 9740
jirka.sauros@idafram.fi

Muut palvelumme