Sisältömarkkinoinnissa tuotetaan ja levitetään kohderyhmälle merkityksellistä, kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä. Sisältö ei tuputa tuotetta tai palvelua, vaan tarjoaa kohderyhmän silmissä jotain enemmän.

Vaikka sisältömarkkinointi ei ole mainontaa, se on osa tavoitteellista markkinointiviestintää. Kun yritys auttaa potentiaalista asiakasta ratkaisemaan ongelman, yrityksen tunnettuus kasvaa ja positiiviset mielikuvat vahvistuvat. Laadukas sisältömarkkinointi ohjaa kohderyhmän ostokäyttäytymistä.

Sisältömarkkinoinnin ratkaisut

Tyypillisesti sisältömarkkinoinnin ratkaisuja toteutetaan digitaalisissa kanavissa, joissa voidaan käyttää monipuolisesti eri sisältömuotoja ja sisältöjen jakaminen on tehokasta. Käytettävät kanavat voivat olla yrityksen omia tai voidaan käyttää ostettuja kanavia:

Sisältöjen levittäminen

Laadukkaan sisällön tuottamisen lisäksi sisältömarkkinoinnin haasteena on sisältöjen levittäminen. Lukematon blogiteksti tai katsomaton video ei tuota hyötyä sisällön toteuttaneelle yritykselle. Käytämme sisältöjen levittämisessä tehokkaasti eri keinoja:

Toteutamme sisältömarkkinoinnin ratkaisut sekä B2C- että B2B-yrityksille. Ratkaisuissa hyödynnämme esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayrityksen Bablerin osaajia ja vaikuttajia.

Sisältömarkkinoinnin asiakkaitamme

Sisältömarkkinoinnin asiakkaitamme ovat esimerkiksi Spektri Business Park, Lammi, Hinaus Sjöberg ja Autonkuljetus Sjöberg.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kun haluat keskustella sisältömarkkinoinnin ratkaisuista.

Palvelumme