Rakas sisaryrityksemme Into-Digital on verkkosivustojen ja verkkokauppojen huippuosaaja, joka tarjoaa asiakkailleen laajasti suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Jaoimme digimarkkinoinnin strategia- ja mediaosaamistamme Inton kasvustrategiaa tukevaan markkinointiin.

Koviin kasvutavoitteisiin vastataan sisältömarkkinoinnilla 

Into-Digitalin tavoitteena on kasvaa 50 % vuoden 2022 loppuun mennessä. Tätä kasvustrategiaa päätettiin toteuttaa vahvasti sisältömarkkinointi edellä. Tavoitteet ja myös panostukset ovat mittavat, joten maaliskuussa 2020 käynnistettiin projekti, jota Inton ja Idan asiantuntijoista koostuva työryhmä itse kutsuu lempeästi ”B2B-sisältömarkkinoinnin helvetinkoneeksi”.

Tavoitteena on tuottaa kunnianhimoisella tahdilla ammatillisesti kiinnostavaa sisältöä: asiantuntija-artikkeleita, asiakas- ja uratarinoita sekä tiedotteita.

Tärkeintä on, että sisältöä on riittävästi ja se uusiutuu jatkuvasti – ja että jakelu mediaan tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja kohdennetusti.

Koneisto käyntiin ja jatkuvaan liikkeeseen

Sisältömarkkinoinnin koneisto toimii, kun prosessi, resurssointi, seuranta ja mittaaminen on suunniteltu huolellisesti. Tekemistä johdetaan viikoittaisella toimituspalaverilla, johon oman asiantuntijuutensa tuovat:

  • sisällön suunnittelija
  • AD ja copywriter
  • suunnittelija (UX/UI)
  • projektipäällikkö
  • digimarkkinoinnin asiantuntija
  • toimitusjohtaja

Tekstien ja kuvien tuotanto tehdään konsernin sisäisenä työnä. Laatua ohjataan ja seurataan yhteisesti määritellyillä ohjeistuksilla. Yrityksen puhetapa ja visuaaliset elementit ovat koko työryhmän sisäistämiä.

Kohderyhmät tavoitetaan tehokkaalla median käytöllä

Jokaiselle sisällölle tuotetaan myös mainosmateriaalit kaikkiin käytössä oleviin medioihin. Prosessin alussa mediapanostukset ovat merkittäviä, mutta pidemmällä aikavälillä sisältömarkkinoinnin ratkaisu myös ruokkii itse itseään. Matkan aikana sisältöjen orgaaninen löydettävyys hakukoneissa paranee.

Käytettävät mediat (suluissa %-osuus verkkomainonnan budjetista):

“Laadukkaat asiantuntija-artikkelit ovat olleet kattavia ja tarjonneet todella lisäarvoa lukijalle. Pyrimme tavoittamaan oikean kohderyhmän monessa eri kanavassa ja saamaan mainosnäytöille riittävästi toistoa ja samalla vaihtuvuutta uusilla sisällöillä. Tämä onkin näkynyt kasvaneena kysyntänä Inton palveluita kohtaan.”

Simo Räsänen, Idan digimarkkinoinnin asiantuntija

Määrätietoinen työ on tuottanut huimaa tulosta 

Jo vuoden 2020 maaliskuu-joulukuussa Inton verkkosivuston liikenteen määrä (”users”) kasvoi yli 110 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu kiihtyi vuoden lopussa ja kuukausitasolla suurin muutos oli joulukuun yli 440 % kasvu. 

Vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla kävijöiden määrä kasvoi entisestään: kävijöitä (users) oli +38 % ja vierailuja (sessions) +69 % edellisen vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen verrattuna. 

Millaisella mainonnan näkyvyydellä tähän sitten päästiin?

  • Facebookissa 500 000, joista toistot henkilöä kohden 9,56 (eli yksi henkilö on puolen vuoden aikana nähnyt Inton mainoksia Facebookissa keskimäärin näin monta kertaa)
  • Google Ads 1,6 miljoonaa, sisältäen display-, discovery- ja hakusanamainonnan 
  • LinkedIn 140 000, toistot henkilöä kohden 18

Mikä parasta, koneisto on edelleen täydessä käynnissä. Prosessi on hioutunut, tuloksia pystytään arvioimaan entistä tarkemmin ja sivuston kasvaneet kävijämäärät näkyvät myös tarjouspyyntöjen määrässä.

”Investoinnin kokoluokka on yrityksen liikevaihtoon suhteutettuna merkittävä ja suunniteltu tuottamaan pidemmällä aikavälillä. Panostamme median ostamiseen noin 3 % liikevaihdostamme ja tulokset ovat erinomaiset. Liikevaihtomme on viimeisten kolmen kvartaalin aikana kasvanut yli 30 %.”

Aapo Mäki, Inton toimitusjohtaja

Into-Digital Oy edistää asiakkaidensa liiketoimintaa verkkopalveluiden asiantuntijana. Sen palveluihin kuuluu verkkopalveluiden suunnittelu ja palvelumuotoilu sekä verkkosivujen ja verkkokauppojen toteutus ja ylläpito. Into työllistää noin 20 osaajaa Helsingissä ja Jyväskylässä. Yritys on osa Ida Fram Groupia.

Töitämme