Kesäyliopiston markkinointia kehittämässä

Helsingin seudun kesäyliopisto on kaikille avoin korkea-asteinen oppilaitos. Se tarjoaa vuosittain yli 700 kurssia koulutuksesta, iästä, opinto-oikeuksista tai vuodenajasta riippumatta.

Ida on toiminut HSKY:n markkinoinnin kumppanina keväästä 2020 lähtien. Lähtökohtana oli päivittää oppilaitos tähän päivään niin ilmeen, verkkomainonnan kuin verkkopalvelunkin osalta.

Logosuunnittelu raikkaan ja joustavan ilmeen pohjana

HSKY:ssä opiskellaan tietoa ja taitoa nimestä huolimatta läpi vuoden, mutta ilmeen uudistuksen lähtökohdaksi otettiin raikkaan kesäiset värit ja keveys. Nämä elementit kun loivat hyvän pohjan koko visuaalisen ilmeen valoisuudelle ja mutkattomuudelle.

Kaikkea logosuunnittelua ohjaa digiaikana visuaalisuuden ohella myös sen käytön monipuolisuus. Jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan erilaiset digitaaliset pinnat, somemaailma, animoinnit jne. Näin tehtiin myös HSKY:n logon kanssa. Lopputuloksena on logo, jonka elementit toimivat yhdessä ja erikseen eri pinnoilla.

Tässä projektissa logosuunnittelu nivoutui tavallista tiiviimmin osaksi palvelumuotoilua, sillä halusimme nostaa nimilyhenteen HSKY isompaan rooliin sekä ilmeessä että viestinnässä. Raikas kokonaisuus on jo osoittautunut monipuolisessa käytössä hienosti toimivaksi.

Jirka Sauros, Idan luova johtaja

Kuvat avaavat rentoa ja monimuotoista opintojen maailmaa

Logon ja uuden värimaailman pohjalle oppilaitokselle rakennettiin myös uusi kuvamaailma. Kuviin haluttiin mukaan rentoa ja monimuotoista opiskelua ilman turhaa kikkailua.

Kurssitarjonta on HSKY:ssä todella runsasta, joten kuva-aiheista haluttiin selkeitä ja geneerisiä, pääpainon ollessa hyvässä ja inspiroivassa tunnelmassa.

Viestit inspiroivat tiedon ja taitojen runsaalla tarjonnalla

Avoin tiedolle? HSKY:n opetusohjelma on valtavan monipuolinen – vuosittain järjestetään yli 700 kurssia. Näihin kuuluu avointa yliopistollista ja ammattikorkeakouluopetusta sekä lisäksi mm. kieltenopetusta, tietotekniikkaa ja taidekursseja.

Markkinointiviestejä lähdettiin rakentamaan kahdella tasolla: toisaalta haluttiin kertoa yleisemmällä tasolla HSKY:n tarjonnasta ja toisaalta pyrittiin löytämään näppäriä viestejä kertomaan tarjonnasta myös kategoria- ja kurssitasolla.

Viestit herättelevät mahdollisuuksilla: millä kaikilla tavoilla itsensä kehittäminen onkaan mahdollista uusien taitojen ja tiedon kautta.

Reipas uudistamistyö jatkui verkkopalvelun läpi

Verkkosivusto on keskeinen osa kesäyliopiston palvelukokemusta. Sivustouudistuksessa Ida Fram ja sisaryritys Into-Digital toimivat jälleen hyvänä tiiminä.

Visuaalisen uudistuksen rinnalla sivusto koki merkittävän toiminnallisen muutoksen. Tavoitteena oli virtaviivaistaa kurssitietojen ylläpitoa. Ajantasainen, helposti päivittyvä ja löydettävä kurssitieto on luonnollisesti sivuston toiminnallisuuden keskiössä.

Uusi HSKY:n ilme oli mielenkiintoista ja innostavaa jalkauttaa verkkopalvelumuotoon. Leikkisä ja värikäs brändi pääsi myös tässä formaatissa hienosti esille. Elementtien rakentaminen assymmetrisesti toi elämää kokonaisuuteen – aina ei tarvitse suunnitella laatikko laatikon perään!

Aleksi Kulmala, Into-Digitalin digital designer

Kohdennuksella 40 % lisää kävijöitä uudelle sivustolle

Yksi yhteistyömme lähtökohdista oli HSKY tahtotila siirtää markkinoinnin painopiste kohti verkkomainontaa. Idan digitiimi ryhtyi siis töihin.

Hyvin suunniteltu ja kohdennettu verkkomainonta tuottikin selviä tuloksia. Vuonna 2020 kesän ja syksyn aikana kolmannes sivustolle tulijoista saapui verkkomainosten kautta. Vuonna 2021 uudistetun visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston julkaisu sekä siihen liittyvä lanseerauskampanja toivat uudelle verkkosivustolle kevään aikana yli 40 % lisää kävijöitä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kohdennettavuus, muokattavuus ja mitattavuus tehokäyttöön

Kurssi- ja koulutustarjontaa etsitään verkosta erittäin aktiivisesti, joten hakusanamainonta on luonteva ja tehokas kanava kysyntään vastaamiseksi. Rakensimme HSKY:lle kattavan hakusanamainonnan paletin, jonka sisältö ryhmiteltiin kurssikokonaisuuksien ja niihin liittyvien verkkohakujen mukaan.

Hakusanamainonnan rinnalle valjastettiin Googlen display- ja discovery-mainonta sekä Facebook ja Instagram.

Kaikille avoimena oppilaitoksena kohderyhmämme on hyvin moninainen. Verkkomainonnan avulla pystymme tiedottamaan ajankohtaisesta tarjonnastamme joustavasti sekä tavoittamaan tehokkaammin juuri tietyistä kursseista kiinnostuneet asiakkaat. Ida Framin tuella olemme saaneet jatkuvuutta aiemmin kausiluonteiseen kurssimarkkinointiin.

Anni Levón, HSKY:n markkinointi- ja palvelukoordinaattori

Discovery pääsi näyttämään todellisen tehonsa

Googlen discovery-mainokset toimivat erinomaisesti asiakkuudessa, jossa uusien sisältöjen, kuten kurssitarjonnan, nopea päivittäminen on tärkeää. HSKY:n discovery-mainonnassa saavutettiin yli 20-kertainen sitoutumisprosentti ja kolminkertainen konversioprosentti tavanomaisiin display-mainoksiin verrattuna.

Haluatko tutustua tarkemmin tiimimme kokemuksiin HSKY:n digimarkkinoinnin kanavista ja tuloksista? Lue lisää täältä!

Helsingin seudun kesäyliopisto on vuonna 1966 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jota ylläpitää Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö. Säätiön perustajina ja jäseninä ovat pääkaupunkiseudun kunnat, ja sen hallintoon osallistuu myös Helsingin yliopisto. Opetus on ympärivuotista ja avointa kaikille kiinnostuneille iästä, koulutuksesta tai muista opinto-oikeuksista riippumatta. Yli 700 kurssilla on vuosittain noin 8 000 osallistujaa.

Töitämme