Verkkoanalytiikan sanasto — termit tutuiksi

Verkkoanalytiikan työkaluilla seurataan verkkopalveluiden käyttöä. Analytiikkatyökalun käyttöön ja tulkitsemiseen liittyy runsaasti erilaisia käsitteitä, termejä ja lyhenteitä, joiden ymmärtäminen on tärkeää tulosten tulkinnan kannalta. Tässä artikkelissa käymme läpi verkkosivuston analytiikan tärkeimmän sanaston.

Attribuutiomalli

Asiakas voi käydä sivustolla monta kertaa, ennen kuin lopulta toteuttaa ostoksen tai muun konversion. Attribuutiomallista riippuu, lasketaanko konversio viimeisen tulotavan ansioksi, vai otetaanko huomioon myös aikaisempia liikenteenlähteitä ja millä painotuksilla. Googlen ohje kertoo tarkemmin erilaisista attribuutiomalleista.

Konversio

Liiketoiminnan kannalta tärkeimmät tapahtumat voidaan määrittää konversioiksi. Konversio tapahtuu, kun käyttäjä saadaan täyttämään jokin määritelty tavoite, esimerkiksi osto verkkokaupasta tai yhteydenotto.

Konversioprosentti

Konversioprosentti kertoo, kuinka suuri osa sivustolle tulleista kävijöistä tai käyntikerroista on toteuttanut jonkin konversioksi määritellyn tavoitteen.

Konversio-optimointi

Konversioprosenttia ja konversioiden määrää sivustolla pyritään kasvattamaan sivuston konversio-optimoinnilla eli parantelemalla sivustoa niin, että käyttäjien on helpompi tehdä ostos tai täyttää muu valittu tavoite. Täältä pääset lukemaan lisää konversio-optimoinnista.

Kävijä/vierailija

Kävijällä tai vierailijalla tarkoitetaan sivustolla käynyttä yksittäistä henkilöä. Analytiikka ei tosin aina tunnista kävijöitä vedenpitävästi – esimerkiksi sivuston selailu kahdella eri laitteella voi saada analytiikan luulemaan kävijää kahdeksi eri henkilöksi.

Laskeutumissivu

Laskeutumissivulla tarkoitetaan ensimmäistä sivua, johon käyttäjä päätyy sivustolla. Esimerkiksi mainonnan kautta kävijöitä voidaan ohjata suoraan verkkokaupan alennusmyynteihin eikä etusivulle.

Liikenteen lähde

Kävijäliikennettä tulee sivustolle useasta eri lähteestä. Yleisimpiä liikenteen lähteitä ovat hakukonehaut, suora liikenne, verkkomainonta, sosiaalinen media ja viittausliikenne muilta sivustoilta.

Sitoutumisprosentti

Sivustolla kävijöiden aktiivisuutta voi mitata sivustolla vietetyn ajan perusteella sekä sitoutumisprosentilla. Sitoutumisprosentti kertoo, kuinka suuri osa sivuston istunnoista (vierailuista) oli aktivoivia. Google Analytics 4:ssä aktivoiva istunto on vierailu, joka kesti yli 10 sekuntia, sisälsi konversiotapahtuman tai vähintään kaksi sivun tai näkymän katselukertaa.

Suora liikenne (Direct Traffic)

Suora liikenne on yksi analytiikan tunnistamista liikenteen lähteistä. Suoraan sivustolle saapunut käyttäjä on voinut kirjoittaa osoitteen selaimen osoiteriville tai käyttää kirjanmerkkiä. Myös liikenne, jonka lähdettä analytiikka ei jostain syystä tunnista, voi näkyä suorana liikenteenä.

Tapahtuma (Event)

Tapahtuman (event) avulla voi mitata tiettyä käyttäjäinteraktiota verkkosivustolla tai sovelluksessa. Tyypillisiä analytiikkatapahtumia ovat esimerkiksi sivun lataaminen, linkin klikkaaminen ja ostoksen tekeminen. Sivustolla mitattavat tapahtumat määritellään aina sivustokohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi blogissa voidaan mitata, kuinka moni lukee blogitekstin loppuun asti.

Tägi (Tag)

Verkkosivustojen seuranta perustuu tägeihin eli koodinpätkiin, jotka syötetään sivustolle. Tägit välittävät tietoa verkkosivuston ja analytiikkatyökalun välillä. Näiden avulla seurataan sivuston käyttöä ja kävijöitä.

Vierailu (Istunto, Session)

Vierailulla tai istunnolla (session) tarkoitetaan yksittäistä käyntikertaa sivustolla. Vierailumäärät ovat tyypillisesti suurempia kuin kävijämäärät, sillä yksittäinen henkilö voi vierailla sivustolla useita kertoja.

Viittausliikenne (Referral Traffic)

Viittausliikenne on yksi analytiikan tunnistamista liikenteen lähteistä. Se tarkoittaa, että käyttäjät ovat saapuneet muilla sivustoilla sijaitsevien linkkien kautta. Joskus oman sivuston selailu voi näkyä virheellisesti viittausliikenteenä, kun asiakas esimerkiksi palaa verkkokaupan maksupalvelusta takaisin tilausvahvistukseen, ellei analytiikan asetuksia ole tehty oikein.

Yleisö

Yleisöt ovat ennalta määriteltyjä käyttäjäryhmiä, joiden toimintaa verkkosivustolla halutaan tarkkailla. Yleisöksi voidaan määritellä esimerkiksi sivuston tietyllä sivulla käyneet vierailijat. Analytiikan yleisöjä voidaan hyödyntää myös mainonnassa.

Ida Fram apuna verkkoanalytiikassa

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijamme auttavat rakentamaan verkkosivuston analytiikan ratkaisun, joka palvelee yrityksesi tavoitteita. Ida Framin palveluihin kuuluu muun muassa:

  • analytiikan suunnittelu
  • analytiikkatilin perustaminen
  • jatkuva seuranta

Suunnittelemme ja toteutamme analytiikan ratkaisuja esimerkiksi Burger KingilleLammilleSpektri Business Parkille ja Lindroosille.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko analytiikan palveluistamme? Ota yhteyttä ja kerron lisää!

Simo Räsänen
Digimarkkinoinnin asiantuntija