Uudistettu brändi rakennettiin vahvalle perustalle

TietoAkseli on talous- ja henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden valtakunnallinen kumppani pk-yrityksille ja organisaatiolle. Saimme upean tilaisuuden näyttää osaamistamme, kun TietoAkseli halusi kehittää omaa visuaalista ja viestinnällistä brändiään.

Syntyi uusi, linjakas ilme ja yhdessä asiakkaan kanssa huolellisesti viimeistellyt palvelulupaukset. Koko projekti olikin tyylikäs esimerkki siitä, miten Idan markkinoinnilliset näkemykset ja asiakkaan syvällinen palveluidensa tuntemus yhdistyivät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Yksi brändi, yhteinen viesti

Brändityön taustalla oli asiakkaan mittava strategiauudistus, jonka yhtenä tavoitteena oli yhdistää TietoAkseli Groupin yritykset entistä yhtenäisemmäksi ja kirkkaammaksi brändiksi. 

Tämän johtoajatuksen voimalla loimme brändille raamit, joihin jokainen yritys ja niissä toimivat asiantuntijat voivat sitoutua. TietoAkseli Oy, TietoAkseli Audit Oy ja TietoAkseli Corporate Finance Oy viestivät nyt yhteisellä logolla ja ilmeellä, yhteisellä brändikiteytyksellä ja yhteisillä arvolupauksilla.

Ydinviesteistä brändikiteytykseen ja arvolupauksiin

Koska toimialalla on tyypillisesti käytössä geneerisiä palvelulupauksia, lähdimme tietoisesti tavoittelemaan TietoAkselille hyvin konkreettisia ja uniikkeja arvolupauksia. Tavoitteena oli, että lupaukset eivät jää markkinointitasolle, vaan yhdistyvät talon asiantuntijoiden päivittäiseen työhön asiakkaidensa kanssa.

Yrityksen ydinviestien selkeyttämiseen tarvittiin siksi hyvä työkalu, tässä tapauksessa Simon Sinekin Golden circle -malli. Sen avulla rakensimme

  • ydinviestit ja niiden kiteytyksen
  • ydinviestejä tukevat yhteiset, konsernitasoiset arvolupaukset
  • konsernitason lupauksia täydentävät liiketoimintayksiköiden lupaukset.

Ydinviestien ja arvolupausten tunnistaminen ja kiteyttäminen oli yhteistyötä markkinointiviestinnän ammattilaisten ja oman alansa parhaiden asiantuntijoiden kesken.

Ilmeestä yksinkertaisesti toimivaa

Konsernin yhteinen visuaalinen maailma rakennettiin pelkistetyillä, mutta harkituilla ja asiakkaalle räätälöidyillä elementeillä.

Kaiken perustana olivat modernit linjat ja käytettävyys. Logon graafinen viivaelementti on yksinkertainen, mutta se kulkee mukana koko visuaalisessa ilmeessä kuvituksen ja infografiikan osana.

Yksinkertainen on visuaalisessa ilmeessä toimivaa ja persoonallista, kun jokainen elementti suunnitellaan harkiten. Silloin kokonaisuus myös tukee alansa huippuosaajille räätälöityä viestiä.

Kuratoitu kuvapankki on osa visuaalista kokonaisuutta. Se on monipuolisessa käytössä kaikilla yrityksen markkinointiviestintään vaikuttavilla henkilöillä.

Uusi viesti ja ilme laajasti käyttöön

TietoAkselin uusi brändi otetiin heti laajasti käyttöön. Verkkopalvelun päivittämisessä asiantuntijana toimi sisaryrityksemme Into-Digital. Sivusto palvelee asiakkaita nyt uudella ilmeellä ja selkeällä TietoAkselin viestillä.

Graafiset elementit, kuten viivagrafiikka ja TietoAkselille räätälöity väripaletti elävät painetuissa ja digitaalisissa materiaaleissa.

TietoAkseli Group on vuonna 1991 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon, tilintarkastuksen ja yritysjärjestelyiden ratkaisuja. TietoAkselissa työskentelee yli 140 asiantuntijaa Helsingissä, Ikaalisissa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Pieksämäellä ja Tampereella. 

Töitämme