Kiinteistöalan kokenutta kumppania uudistamassa

Saimme inspiroivan mahdollisuuden toteuttaa 65 vuotta täyttävän Tapiolan Lämmön visuaalisen ja viestinnällisen brändiuudistuksen. Kiinteistöalan konserni kilpailutti markkinointiviestinnän kumppanin oman strategiatyönsä loppusuoralla. Juuri tuon työn pohjalta pääsimmekin uutta brändiä yhdessä rakentamaan.

Isännöintiä sekä monipuolisia kunnossapito- ja asiantuntijapalveluita tarjoava konserni hakee aktiivisesti kasvua. Uudistuksen tavoitteena olikin lisätä tunnettuutta ja kiinnostusta koko pääkaupunkiseudulla.

Tarina ja visuaalisuus käsi kädessä

Työmme ytimessä olivat huolellisesti rakennettu yritystarina sekä sen kanssa samaa kieltä puhuva logo ja visuaalinen ilme.

Koska Tapiolan Lämmöllä on alalla ainutlaatuinen tausta ja kokemus, haluttiin tarinaan vahvasti mukaan konsernin historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kiteytys ”asukaspalvelua taidolla & tahdolla” löytyi juuri näistä tarinaan kirjatuista vahvuuksista.

Yhdeksi brändiksi uudella logohierarkialla

Tapiolan Lämmön paikallisyritykset toimivat aikaisemmin omilla nimillään ja logoillaan. Uudistuksen myötä kaikki yritykset saivat yhden yhtenäisen ilmeen, mikä tukee entisestään paikallisten toimijoiden vahvaa yhteisöä. 

Uudistuksella konserni hyötyy myös keskitetymmästä myynnistä ja markkinoinnista.

Logo tuo lämpöä ilmeeseen

Tapiolan Lämmössä logolla on erityinen tehtävä kietoa paikallisyritykset, kokemus ja palvelutarjonta yhdeksi selkeäksi brändiksi.

Hoidamme asiat taidolla. Kohtaamme asiat ja ihmiset tahdolla.

Oma henkilökunta osana uutta ilmettä

Uudessa ilmeessä tärkeässä osassa ovat muun muassa verkkosivuston, mainonnan ja esitemateriaalien tarpeisiin kuvatut henkilöstökuvat. Sekä meille idalaisille että asiakkaalle oli tärkeää, että kuvien malleina toimivat yrityksen omat asukaspalvelijat. Se on harkittu ja haluttu viesti aitoudesta ja palveluasenteesta sekä ulkoisesti että sisäisesti.

Tämä viesti valmiista kuvista myös välittyy, kiitos kaikille loistaville malleillemme siitä.

Materiaalien laaja kirjo haltuun

Tapiolan Lämmön kaltaisessa palveluyrityksessä ilmeen uusiminen ei ole pieni projekti.
Yhteisenä ponnistuksena jalkautimme uudistuksen lukuisiin erilaisiin työvaatteisiin, huoltoautomalleihin, asukasohjeisiin ja -lomakkeisiin sekä esitteisiin ja mainontaan.

Tavoitteemme oli kertoa persoonallisilla elementeillä uskottavasta ja helposti lähestyttävästä yrityksestä. Slogan ja logo kiteyttävät nyt mitä Tapiolan Lämpö tekee. Ja ennen kaikkea miten se toimii.

Jirka Sauros, Idan luova johtaja

Verkkopalvelu ajan tasalle

Ison brändityön osana uusittiin myös konsernin verkkopalvelut. Projektissa asiantuntijana toimi sisaryrityksemme Into-Digital. Palvelumuotoilun sekä rautaisen käyttöliittymä- ja suunnitteluosaamisen kautta verkkosivut ja digitaaliset palvelut päivitettiin vastaamaan odotuksia kiinnostavasta, nykyaikaisesti toimivasta kumppanista.

Paitsi myynnin työkalu, verkkopalvelu on tärkeä osa Tapiolan Lämmön asukaspalvelua, jonka kautta tehdään kätevästi mm. huoltopyynnöt ja asiakirjojen tilaukset. Palvelun ratkaisuja kehitetään jatkuvasti ja verkkopalvelun roolia onkin tarkoituksena edelleen kasvattaa ja kehittää.

Olemme huolenpitoyritys, pidämme huolta ihmisten arjen viihtyvyydestä ja tärkeistä asioista: Kodeista, pihoista, asunnoista ja omaisuudesta. Halusimme että tämä välittäminen ja inhimillisyys välittyy aidosti brändissämme. Olemme tyytyväisiä siitä miten tämä tavoite on toteutunut uudistuneessa yritysilmeessä ja kotisivustossa.

Asiakkuusjohtaja John Saario/Tapiolan Lämpö konserni

65-vuotisjuhlaansa viettävä yritys viestii nyt ammattiylpeydellä ja freesillä ilmeellä. Ida onnittelee lämpimästi!

Tapiolan Lämpö -konserni tarjoaa isännöinti-, asiantuntija- huolto- ja kunnossapitopalveluita pääkaupunkiseudun asunto- ja kiinteistöyhtiöille. Konsernissa työskentelee yli 300 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakkaita palvelevat Tapiolan Lämpö, Olarin Huolto, Karakallion Huolto, Kiinteistöhuolto MAK ja JS-Audit.Vuonna 1956 perustetulla Tapiolan Lämmöllä on 114 osakkeenomistajaa, joista 111 on Tapiolan alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.

Töitämme