Olemme kokenut ja kokonaisvaltaisesti palveleva markkinointitoimisto. Helsinki on kotimme, mutta toimimme ketterästi siellä missä asiakkaammekin: Suomessa ja maailmalla. Olemme Suomen ensimmäinen markkinointitoimisto, joka on keskittynyt palvelemaan erityisesti palvelualan yrityksiä.

Ida Fram on kokenut ja kokonaisvaltaisesti palveleva markkinointitoimisto

Näemme, että menestyvät palveluyritykset ovat suomalaisen hyvinvoinnin kivijalka. Olemme markkinointitoimisto, joka auttaa näitä yrityksiä kasvamaan markkinoinnin keinoja ja tuloskeskeistä ajattelumalliamme hyödyntäen. 

Toimintamme keskiössä on aina ROI:

  • Miten budjetti tehokkaimmin käytetään, millaiset mittarit asetetaan, miten seurataan ja raportoidaan?
  • Mitkä tuotanto- ja mediaratkaisut toimivat kohderyhmälle kustannustehokkaimmin?

Mietimme aina markkinointiviestin vastaanottajan etua: 

  • Miten kerromme palvelun hyödystä kirkkaalla viestikärjellä ja juuri oikealle kohderyhmälle?
  • Miten varmistamme palvelun selkeän ja tehokkaan ostopolun?

Markkinointitoimisto, jonka vahvuutena kompakti mutta tehokas organisaatio

Työmme on luonteeltaan luovaa, mutta uskomme tarkkaan projektinhallintaan kaikissa projekteissamme, kuten luovassa suunnittelussa, brändin kehittämisessä, verkkopalveluiden suunnittelussa ja digimarkkinoinnissa.

Ketteryytemme perustuukin vahvaan projektiosaamiseen ja organisaation matalaan hierarkiaan. Kun koko tiimi osallistuu tasavertaisesti asiakasprojektin kehittämiseen, varmistamme sitoutumisen sekä asiakaspalveluun että projektijohtajan asettamiin aikatauluihin. 

Markkinointitoimisto ja projektihallinta:Kaavio projektinhallinnasta. Organisaatiomme jäsenet, kuten luovat suunnittelijat ja digimarkkinoinnin asiantuntijat, ovat samalla tasolla toistensa kanssa. Yhteys asiakkaaseen linkittyy projektinjohdon kautta.

Osaava projektijohto on tärkein linkki asiakkaamme, asiantuntijoidemme ja kumppaneidemme välillä. 

Kaikki markkinointitoimiston palvelut 

Tunnemme asiakaskuntamme arjen haasteet ja palveluiden markkinoinnin erikoispiirteet läpikotaisin.

Yrityksesi tarvitsee ehkä strategista ja luovaa näkemystä, taktisia aktivointeja, digimedioiden asiantuntevaa haltuunottoa tai vain jotain näistä. Palveluvalikoimamme kattaa kaiken tarvittavan tavoitteelliseen ja mitattavaan markkinointiin.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu tehdään liiketoiminnan strategian pohjalta ja se muodostaa perustan yrityksen markkinoinnin tekemiselle. Kun markkinoinnin strategia on kirkas, se ohjaa tehokkaasti kaikkea markkinoinnin tekemistä ja tuottaa haluttuja tuloksia.

Lue enemmän

Markkinointiviestinnän konseptilla tarkoitetaan kattotason ideaa, punaista lankaa ja suurta ajatusta, joka viestii mielenkiintoisella tavalla yrityksen, palvelun tai tuotteen vahvuuksia. Konsepti ohjaa markkinointiviestinnän tekemistä kaikissa medioissa.

Lue enemmän

Suunnittelemme ja toteutamme mainonnan ratkaisut kaikkiin eri kanaviin. Tarvittaessa autamme myös mediasuunnittelussa ja mainonnan budjetoinnissa. Hakusanamainonnan ja verkkomainonnan toteutamme itse Googlen, Facebookin ja muiden palveluntarjoajien työkaluilla.

Lue enemmän

Yrityksen visuaalinen ilme muodostuu muun muassa logosta, typografiasta (fontit), värimaailmasta ja kuvituksesta. Huolellinen suunnittelu varmistaa sen, että ilme on erottuva ja toistuu luontevasti eri käyttötarkoituksissa.

Lue enemmän

Verkkosivu on tyypillisesti yrityksen tärkein yksittäinen markkinoinnin ja myynnin työkalu. Laadukas verkkosivu löytyy hyvin hakukoneista, viestii haluttuja mielikuvia ja tuottaa lisää myyntiä.

Lue enemmän

Suomessa tehdään joka päivä yli 30 miljoonaa Google-hakua. Hakusanamainonnalla tavoitetaan kustannustehokkaasti ne ihmiset, jotka etsivät tiettyä tuotetta tai palvelua. Tarjoamme hakusanamainonnan palvelut kattavasti ja laadukkaasti.

Lue enemmän

Verkkomainonta pitää sisällään kaiken maksetun mainonnan, joka tapahtuu verkossa. Kanavia ja mainosmuotoja on valtavasti, joten tärkeintä on löytää yritykselle toimivimmat ratkaisut.

Lue enemmän

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan verkkosivun tai muun verkkopalvelun sisällön löytymistä hakukoneilla.

Lue enemmän

Markkinointitoimisto ja tuloksiin perustuva laskutus

Teemme kasvua markkinoinnin keinoin ja työmme tulokset mitataan euroina. Koska osaamme asiamme, ovat tulospohjaiset laskutusmallit meille toimiva vaihtoehto. Tarkoituksena on riskiä jakamalla parantaa palvelualan yrityksien mahdollisuuksia investoida markkinoinnin määrään ja laatuun.

Lue aiheesta enemmän: Lip-Lap Laiturit ja tulospohjainen laskutus »

Vahvuutenamme on monipuolinen toimialaosaaminen

Teemme palveluiden markkinoinnissa yhteistyötä useiden eri toimialojen yrityksien kanssa.

Erityisen paljon meillä on kokemusta seuraavista toimialoista:

Matalat korot ja vahva talouskasvu ovat vauhdittaneet asumisen ja rakentamista palveluiden kysyntää jo useamman vuoden ajan. Kun vahvin kasvu on hiipumassa, korostuu markkinoinnin määrän ja laadun merkitys entisestään.

Lue enemmän

Matkailun, majoituksen ja ravintola-alan palveluissa asiakkaan saatavilla on eri kanavista runsaasti tietoa ja esimerkiksi suosittelun merkitys on erityisen suuri. Kun myyntikanava usein on verkkopalvelu, korostuu digitaalisen palvelumuotoilun merkitys myynnin kasvattamisessa.

Lue enemmän

Ihmiset tavoittelevat jatkuvasti parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Tämä synnyttää uusia kulutustarpeita, joihin palveluntarjoajien kannattaa markkinoinnilla vastata. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin ollaan myös valmiita panostamaan rahallisesti.

Lue enemmän

Rahoituksen, vakuutuksen ja eläkkeiden palvelut ovat monimutkaisia ja siksi hankalia ostaa. Päätöksenteko perustuu voimakkaasti tunteisiin, koska asiakas ei koskaan täydellisesti ymmärrä palvelua. Kun informaation määrä on suuri, korostuu asiantuntemuksen ja kiteyttämisen osaaminen. Myyminen on mitä suurimmassa määrin palvelua.

Lue enemmän

B2B-myynnissä valta on siirtynyt myyjältä ostajalle, kun palveluihin ja potentiaalisiin kumppaneihin liittyvä tiedonhaku tehdään itsenäisesti verkossa. Markkinoinnin määrän ja laadun merkitys siis kasvaa, koska potentiaalinen asiakas täytyy pystyä vakuuttamaan jo ennen henkilökohtaista tapaamista.

Lue enemmän

Vähittäiskaupassa kilpailu kovenee jatkuvasti, kun kansainväliset toimijat rynnivät Suomen markkinoille. Verkkokauppa on samanaikaisesti suuri mahdollisuus ja haaste. Kilpailua ei voi voittaa ilman vahvoja panostuksia markkinoinnin määrään ja laatuun.

Lue enemmän

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

+358 40 517 7931
panu.laaksonen@idafram.fi

töitämme