Lanseerauksesta kohti pitkäjänteistä kumppanuutta

Realia Group uudisti koko brändinsä keväällä 2022. Lanseerauskampanjassa kuluttajille, kumppaneille ja sidosryhmille esiteltiin uusi nimi Retta ja visuaalinen ilme.

Ida Fram Group jalkautti Rettan rakentaman brändi-identiteetin ja loi sen pohjalta uuden verkkosivuston, markkinointi-ilmeen, kuvamaailman ja puhetyylin.

Työ käynnistyi valtakunnallisella lanseerauskampanjalla ja jatkuu nyt pitkäjänteisenä markkinoinnin kumppanuutena digikanavissa, offline-medioissa ja erilaisissa myynnin materiaaleissa.

Konsernin eri toimialat yhden ilmeen ja teeman alla

Retta Group on Pohjoismaiden suurin kotien, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut toimija. Lanseerauksessa yhden ilmeen ja teeman alle rakennettiin markkinointiviestit konsernitason lisäksi isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja asuntovuokrauksen liiketoiminnoille.

Monikanavainen lanseeraus, jossa sisältöä tuotettiin napakalla aikataululla niin ulkoiseen kuin sisäiseen käyttöön, oli tehokas tapa käynnistää pitkäjänteinen markkinointi. Tässä auttoi mutkaton yhteistyö Idan, asiakkaan organisaation ja brändi-ilmeen luoneen toimiston välillä.

Ilmeen, värien ja toimialakohtaisten asiakaslupausten koko uunituore paletti saatiin hiottua kerralla varmatoimiseksi käytännön koneistoksi.

Jatkuvan markkinoinnin keskiössä loistavat palvelut

Retta Isännöinnin markkinoinnin tarpeet liikkuvat digitaalisesta näkyvyydestä paikallisiin suorapostituksiin ja erilaisiin myynnin materiaaleihin. Keskiössä ovat aina palvelut, joilla yritys – konsernin mission mukaisesti – takaa asiakkailleen mielenrauhaa ja huolettomampaa arkea.

Jokaisessa kanavassa puhetyyli on yhtenäinen. Näkökulmaksi etsimme palvelukohtaisesti loppukäyttäjän edun: mitä minä taloyhtiön hallituksen jäsenenä tai asukkaana tästä hyödyn? Markkinoinnissa näkyvimmässä roolissa ovat digitaalinen OmaRetta sekä markkinoiden laajimmat Retta Plus -lisäpalvelut. Siksi viestikärjiksi nousevatkin usein asioimisen helppoutta sekä taloyhtiön taloutta ja turvallisuutta koskevat edut.

Digimarkkinoinnissa kampanjat ja jatkuva näkyvyys tukevat toisiaan

Digikanavissa Retta näkyy aktiivisesti kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen viesteillä, joita kohdistetaan taloyhtiöiden hallitusten jäsenille ja asukkaille sekä kiinteistösijoittajille.

Jatkuva toteutus sisältää monikanavaista markkinointia, kuten hakusanamainontaa, sosiaalista mediaa, display-mainontaa ja hakukoneoptimointia. Markkinoinnin tehoa mittaamme ja optimoimme tiiviissä yhteistyössä Idan ja asiakkaan digimedian asiantuntijoiden kesken.

Jatkuvan tekemisen rinnalla digimediaan nostetaan valtakunnallisesti tai paikallisesti kohdennettuja kampanjoita. Kun kampanjat suunnitellaan linjassa jatkuvan tekemisen ja muiden markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden kanssa, kaikki tekeminen saadaan tukemaan toisiaan.

Myynnin materiaalit linjassa markkinointiviestinnän kanssa

Rettan liiketoimintojen organisaatioissa myynnin ja sisäisen viestinnän materiaalit ovat tärkeitä, jokapäiväisiä työkaluja. Siksi niiden sisältöön, visuaalisuuteen ja käytettävyyteen on haluttu panostaa.

Brändi-ilmettä ja selkeää infografiikkaa on hyödynnetty vahvasti sekä liiketoimintakohtaisissa että konsernitasoisissa esityksissä. Sisältöjen suunnittelua on tehty sujuvana yhteistyönä Idan ammattilaisten ja asiakkaan myynnin edustajien kanssa, jolloin esitysten sivuille on saatu juuri oleelliset kiteytykset.


Retta on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Retta-konserniin kuuluvat Suomessa Retta Isännöinti, Retta Management ja Huoneistokeskus. Ruotsin liiketoiminnoista vastaa Retta Sweden. Konsernissa työskentelee noin 1 600 asiantuntijaa, ja sen liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa. Rettan omistaa pohjoismainen pääomasijoitusrahasto Altor Fund IV.

Töitämme