Viestinä kiireetön ja laadukas seniorihoiva

Suomen Seniorihoiva Oy on kotimainen hoiva-alan yritys, joka tuottaa korkealuokkaisia avustus-, seuranpito- ja hoivapalveluita senioreiden kotona ja etäpalveluna. Ida on ollut Seniorihoivan matkassa alusta saakka, eli vuodesta 2016.

Yrityksen tausta ja arvot ohjaavat myös markkinointia

Suomen Seniorihoiva perustettiin auttamaan senioreiden selviytymistä omassa kodissaan ja päivittäisissä arjen askareissaan.

Tavoitteena on tarjota seniorin usein yksinäiseen arkeen tärkeitä ilonpilkahduksia, siksi palvelun ytimessä ovat kiireettömyys, laatu ja asiakkaiden arvostus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valmisruoan viemisen sijaan hoitaja voi valmistaa ruoan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kaikessa Seniorihoivan kommunikaatiossa pyritäänkin korostamaan tätä ihmisten välistä vuorovaikutusta, jolle palvelun kiireettömyys antaa tilaa.

Ikäihmiset ovat jo antaneet tämän maan eteen kaikkensa. Koen, että nyt on meidän vuoromme auttaa heitä.

Mika Suominen, Seniorihoivan perustaja

Logo luo ilmeeseen klassista suomalaisuutta

Idan ja Seniorihoivan edelleen jatkuva yhteistyö käynnistyi yrityksen visuaalisen identiteetin suunnittelulla. Logo on ilmeen perusta, ja se saikin klassiset suomalaisuutta korostavat linjat ja värimaailman.

Logosuunnittelun alussa työlle määriteltiin tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Ilmeessä haluttiin korostaa positiivisella tavalla perinteitä ja arvokkuutta, ja inspiraatiota haettiin jopa 1900-luvun alun yhteisöjen ilmeistä.

Tässä tavoitteessa korostui alusta saakka myös se, että logoon haluttiin nimen lisäksi vahva merkki, jota käytetään eri materiaaleissa myös sellaisenaan.

Suunnittelua ohjaavat asiakkaan omat arvot: inhimillisyys, arvokkuus, eettisyys ja luotettavuus.

Harkittu kokonaisuus jalkautuksille

Logon ympärille rakennettu graafinen ohjeisto on toiminut markkinointiviestinnän työkaluna asiakkaalle itselleen ja markkinoinnin kumppaneille. Värit, fontit ja kuvamaailma suunniteltiin huolellisesti tukemaan viestiä kotimaisesta, ihmisläheisestä palvelusta.

Perinteiset painetut materiaalit ovat oleellisia viestintäkanavia kohderyhmälle, johon kuuluvat seniorit ja heidän omaisensa. Digikanavat ovat nousseet vahvasti niiden rinnalle, joten tarpeet esimerkiksi liikkuvalle kuvalle on otettu huomioon kuvamaailmaa eteenpäin kehitettäessä.

Lisäarvoa kustannustehokkaalla kuvaussuunnitelmalla

Seniorihoivan uusimmat kuvaukset ovat hyvä esimerkki siitä, miten monipuolista materiaalia syntyy hyvän suunnittelun ja ketterän tuotantokumppanin avulla. Samanaikaisesti tuotetut stillkuvat ja videomateriaali raikastavat kerralla koko viestintäpaletin, kuten esitteet ja somenäkyvyyden.

Liikkuva kuva myös välittää haluttua tunnelmaa paremmin pienillä eleillä, ja myös hymyt saadaan aidolla tavalla viestiin mukaan.

Yritykselle kustomoitu, myös videota sisältävän kuvamaailman suunnittelu ja tuotanto on meillä Idassa aivan ydinosaamista. Pystymme yhdellä panostuksella ja erittäin kustannustehokkaasti nostamaan asiakkaan markkinointimateriaalin laadun aivan uudelle tasolle.

Jirka Sauros, Ida luova johtaja


Suomen Seniorihoiva Oy on kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva hoiva-alan yritys. Vuonna 2016 perustettu yritys työllistää yli 200 hoiva-alan ammattilaista ja se palvelee tänä päivänä valtakunnallisesti. Yritys tarjoaa kiireetöntä kotihoitoa ja tukee seniorin arkea myös etäpalveluilla.  

Töitämme