Luomassa ihan uutta ihanille

Idan digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat siirtyivät oman yrityksen alle syksyllä 2023. Tarvittiin uusi brändi nimeä, ilmettä ja mainontaa myöten. Millaista brändin rakentaminen on, kun asiakkaana ovat omat ihanat kollegat? Ainakin avoimesti keskustelevaa ja kannustavaa!

Lähtökohtana henkilöstön näkemykset

Ennen Idan suunnittelupöydälle laskeutumista brändityö aloitettiin GidiUpin koko henkilöstön workshopeilla. Yrityksen tavoitteita, arvoja ja persoonaa koskevat keskustelut ja muistiinpanot olivatkin suunnittelutyön tärkein lähtökohta.

Tavoitteena oli tuoda nimeen ja ilmeeseen mukaan yhteinen näkemys siitä, että yritys tarjoaa henkilökohtaista, ihmiskeskeistä ja tuoretta digimarkkinoinnin asiantuntijuutta pienille ja keskisuurille, kasvuhaluisille asiakkaille.

“Tiesimme Idan suunnittelutiimin vahvuudet, joten meidän oli helppo syöttää ajatuksiamme vapaasti rönsyilevinä ideoina.”

Simo Räsänen, GidiUpin toimitusjohtaja

Nimi yrityksen sydämenä

Nimi on monella tapaa yrityksen sydän, joka parhaimmillaan kertoo jotain siitä mitä ja miten teemme ja millaisia olemme. Ennen kaikkea nimen tulee erottaa yritys positiivisella tavalla muista alan toimijoista. GidiUpin nimisuunnittelussa huomioitavaa oli myös se, että yrityksestä oli tulossa Ida Fram Groupin uusi perheenjäsen Ida Framin ja Into-Digitalin rinnalle.

Mistä lopulta tunnistimme toimivan nimen? Kun se ensin tuntui kaikista vähän pöljältä, sitten aika hauskalta ja lopulta ihan hiton hyvältä – digikasvuahan tässä ollaan asiakkaiden kanssa tekemässä.

GidiUp haluaa erottautua ketteränä, kasvuhaluisena sekä asiakkaan kasvutavoitteita ymmärtävänä toimijana. Juuri sitä nimi kommunikoi.

Esille väreillä ja persoonilla

Visuaalisesti GidiUpista löytyi värikäs, tuore haastaja. Kaikessa näkyy, että jokainen gidiläinen on valmis laittamaan myös persoonaansa peliin niin brändi-ilmeessä kuin sisällöntuotannossa.

Sanoiko joku Gidi-toukka?

Logosuunnittelussa nimen graafisuus ohjasi suunnittelua – ja toisaalta myös mahdollisti tavallista leikkisämmän variaatioiden luomisen. Logon eri muotojen runsas käyttö onkin koko graafisen ilmeen keskiössä.

Ja kyllä, logon kumppanina häärää myös yrityksen oma virtuaalinen maskotti Gidi. Se on osa graafista ilmettä, ja näkyy aina tarvittaessa joko yksin tai logon osana.

Toukka on pieni, mutta nälkäinen – suorastaan ahne kasvamaan. Siksi Gidi-toukka on juuri sopiva voimaeläin kulkemaan GidiUpin mukana.

Mainontaa asiantuntijuus edellä

Mainonnan konsepti yhdistää GidiUpille luodun visuaalisen iloittelun, henkilökohtaisen ja asiakaskeskeisen asenteen sekä asiantuntijuutta korostavan sisällön. Ytimessä on yhdessä tekeminen ja tavoitteisiin pääsy.

Siksi brändimainonnan rinnalle luotiin case-mainonnan koneisto, jolla uutta kiinnostavaa sisältöä voidaan tuottaa tehokkaasti pohjia hyödyntäen.

GidiUp Oy on digimarkkinoinnin asiantuntemusta tarjoava yritys. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa digimarkkinoinnin strateginen suunnittelu, monikanavaisen digimarkkinoinnin toteuttaminen sekä analytiikka. GidiUp työllistää 5 asiantuntijaa Helsingissä. Yritys on osa Ida Fram Groupia.

Töitämme