Lääkemarkkinoinnin poikkeuksellisesta kokemustamme kertoo ehkä parhaiten se, että tiimillämme on yhteensä yli sadan vuoden kokemus erilaisten lääkealan valmisteiden ja palveluiden markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Viime vuosina olemme panostaneet ennakkoluulottomaan digitaalisten kanavien ja myös kuluttajanäkökulman hyödyntämiseen.

Diabeteksen ja lihavuuden hoidon globaali markkinajohtaja Novo Nordisk on lääkealan asiakkaistamme merkittävin. Ida Framin tiimiläisten osaamista ovat vuosien varrella arvostaneet Novo Nordiskin lisäksi muun muassa GSK, Pfizer, Lilly, Roche, Octapharma, Orion Pharma, Takeda, MSD, KRKA, Leiras, Tamro ja Yliopiston Apteekki.

Olemme toimineet Novo Nordiskin kumppanina yli kymmenen vuotta, myös avainroolissa lihavuuden hoidon laajasti näkyneessä murroksessa. Ilmiön takana on paljon työtä, jolla on pyritty vaikuttamaan lihavuuteen liittyviin ajattelumalleihin – kohderyhminä niin lääkärit, hoitajat kuin suuri yleisökin. Tiimimme työ lihavuuden hoidon parissa on ollutkin lääkemainontaa laajempaa, eli myös potilaan ja lääkärin vuorovaikutuksen kehittämistä sisällöntuotannon ja markkinoinnin keinoin.

Tehoa alan ymmärryksestä

Lääkealan markkinointi ja etenkin lääkemainonta on vahvasti säädeltyä ja valvottua – ja hyvä niin! Kun tämä ymmärrys on tiimillä vahvasti hallussa, kasvua tehdään samoilla eväillä kuin kaikessa markkinoinnissa: investoimalla asiakasymmärryksen kasvattamiseen, panostamalla laadukkaisiin luoviin ratkaisuihin ja yhdistämällä älykkäästi eri medioiden parhaat puolet toimivaksi kokonaisuudeksi.

  • Koska on aika vähentää markkinoinnin panostuksia tai investoida lisää?
  • Missä kanavissa tärkeimmät kohderyhmät tavoitetaan?
  • Miten hyödynnetään hakukonemarkkinoinnin ja verkkomainonnan älykkään kohdentamisen keinot?
  • Millaisilla luovilla ratkaisuilla kohderyhmä vakuutetaan tehokkaimmin?

7 näkökulmaa lääkealan markkinoinnin mahdollisuuksiin

Olemme tehneet kattavan kartoituksen suljetuista lääkealan ammattilaismedioista. Tunnemmekin erinomaisesti niiden erilaiset kohderyhmät, tavoittavuudet, hintatason ja mainonnan mahdollisuudet. Esimerkiksi videomainospaikkoja on tarjolla entistä monipuolisemmin, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia viestin huomioarvon nostamiseen. Entistä kattavammat raportoinnit helpottavat mainonnan toimivuuden seuraamista ja vertailtavuutta.

Webinaari, podcast, livetapahtuma – asiantuntijalta asiantuntijalle suunnattu livesisältö on monipuolinen tapa tuottaa kohderyhmälle aitoa lisäarvoa. Kun markkinointi rakennetaan oikein, sisältö palvelee liveyleisöä laajempaa kohderyhmää osana jatkuvan markkinoinnin tekemistä. Ennakkomarkkinointi toimii paitsi kutsuna, myös yleisenä tunnettuusviestinä. Jälkimarkkinoinnissa sisältöä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisissa kanavissa kuva- ja videomuodoissa.

Oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja päivittäminen tarjoaa tärkeää lisäarvoa lääkealan yrityksen ammattilaisasiakkaille. Siksi sen arvoa kannattaa tehostaa ammattimaisella konseptoinnilla ja markkinoinnilla. Kasvatat koulutuksen suosioa ja lisäät positiivista näkyvyyttä koko kohderyhmällesi. Erityisesti säännöllisten ja verkossa 24/7 toimivien koulutusten markkinointi tukee yrityksen jatkuvaa näkyvyyttä ja tunnettuutta – vahvistaen mielikuvaa aktiivisesta, kohderyhmän työn ja sen haasteet tuntevasta kumppanista.

Suomessa reseptilääkkeiden markkinointi on rajattu pois kuluttajamedioista, mikä usein ohjaa mediapanostuksia suljettuihin ammattilaismedioihin aina kun puhutellaan lääkärikohderyhmää. Avointen medioiden käyttäminen on kuitenkin tehokas keino kasvattaa tietoisuutta ammattilaisten keskuudessa puhumalla halutusta aiheesta lääkevalmistetta yleisemmällä tasolla. Sisältöinä esimerkiksi ammattilaisille suunnatut koulutukset, potilaskohtaamisen työkalut ja hyvinvoinnin tukeminen toimivat avoimissa medioissa erinomaisesti.

Suomessa eettiset ohjeet ohjaavat vahvasti lääkealan markkinointia kuluttajille. Vastuullinen viestintä kuluttajakohderyhmälle huomioi lainsäädännön ja tarjoaa aitoa lisäarvoa ihmisten arkeen. Monikanavaisella digimarkkinoinnilla kuluttajat voidaan tavoittaa mahdollisimman tehokkaasti ja muistijälkeä vahvistaen. Pelkkä tavoittaminen ei kuitenkaan riitä saavuttamaan hyviä tuloksia. Tarvittavaa lisäarvoa voidaan tuottaa tarjoamalla sisältöä, jota mainoksen nähnyt henkilö haluaa kuluttaa ja josta hän kokee olevan hyötyä.

Lääkkeisiin ja hyvinvointiin liittyy aina vuorovaikutusta ammattilaisten ja kuluttajien kesken. Alan yritykset voivat olla edistämässä tätä vuoropuhelua palvelumuotoilun ja markkinoinnin keinoin. Olemme toteuttaneet useita työkaluja, jotka perustuvat esimerkiksi digitaalisiin tai painettuihin kyselyihin, oppaisiin ja mittareihin. Taustalla on aina madaltaa kynnystä keskustelulle ja yhteydenotolle ammattilaisten ja kuluttajien välillä. Työkalut ovat myös kiinnostavaa ja monipuolisesti hyödynnettävää brändimarkkinoinnin sisältöä molemmille kohderyhmille.

Lääkealan asiakkuuksissamme tarkka ja laadukas tuotantomme vastaa monipuolisesti niin erilaisista myynnin presentaatioista, tapahtumamateriaaleista kuin kansainvälisten brändien adaptaatioistakin. Laatumme perustuu tekijöiden kokemukseen ja projektinhallinnan ammattimaisuuteen. Tunnemme kohderyhmät, materiaalit ja mediat, mikä on aina loppulaadun kannalta tärkeää. Hallitsemme projektit brändiohjeistukset, alihankkijat ja aikataulut huomioiden. Näistä syntyy asiakkaidemme luottamus työtämme kohtaan.

Onko yrityksellänne tavoite kehittää markkinointianne ja sen kokonaisvaltaisia tuloksia? Ole yhteydessä!

Jirka Sauros
Creative Director