Oletko tekemässä brändistrategiaa ja tarvitsetko asiantuntijan apua? Meillä on 15 vuoden kokemus ja osaaminen liiketoiminnan kasvua (€) tuottavien brändistrategioiden tekemisestä. Erityisen hyvin tunnemme palvelualan yrityksien (B2C ja B2B) brändien kehittämisen.

Kerromme seuraavassa lyhyesti brändistrategian tekemisen sisällöstä ja avainasioista. Jos haluat keskustella aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Mikä on brändistrategia?

Brändistrategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys aikoo rakentaa ja hallita brändiään ja viestiä brändistään saavuttaakseen valitsemansa liiketoiminnalliset tavoitteet.

Brändistrategian tavoitteena on luoda tunnettu, luotettu ja positiivisia mielikuvia herättävä brändi, joka erottuu kilpailijoistaan. Tällaiset brändit luovat omistajilleen kestävää kilpailuetua.

Brändistrategia ja brändin erottautumistekijät

Vahvat brändit erottutuvat kilpailijoistaan asiakkaille merkityksellisellä ja uskottavalla tavalla:

  • Erottautumistekijöiden täytyy olla asiakkaille merkityksellisiä (”relevanssi”). Jos ekologisuus ei ole asiakkaille tärkeää, brändin ei kannata panostaa vihreyteen.
  • Erottautumistekijöiden täytyy olla asiakkaille uskottavia. Jos brändi on uusi, sen ei kannata vedota pitkän kokemuksen tuomaan vankkaan osaamiseen.

Toimiva brändistrategian siis perustuu asiakasymmärrykseen, joka kertoo keitä ja millaisia ihmisiä brändi tavoittelee.

Brändi voi erottautua kilpailijoistaan järjen (ratio) ja/tai tunteen (emootio) tasolla. Käytännössä brändien voima syntyy tunteesta, koska tuotteiden ja palveluiden fyysiset ominaisuudet on tyypillisesti mahdollista kopioida ja pidemmällä aikavälillä niillä on vaikeaa aidosti erottautua.

Tiettyyn kategoriaan kuuluvat tuotteet ja palvelut siis tapaavat samankaltaistua, kun kilpailu on kovaa. Siksi sanotaankin, etteivät vahvat brändit synny tehtaissa, vaan ihmisten sydämissä.

Miten brändistrategia tehdään?

Brändistrategian tekeminen edellyttää tarkkaa harkintaa ja suunnittelua. Laajuus vaihtelee, mutta tyypillisesti brändistrategian tekeminen sisältää ainakin seuraavat työvaiheet:

1. Nykytilanteen arviointi

Jos kyse on olemassa olevan brändin uudistamisesta, työ alkaa nykytilanteen kartoittamisesta. Tässä selvitetään brändin vahvuudet ja heikkoudet sekä arvioidaan kilpailuympäristöä.

2. Kohderyhmien määrittely

Keitä ja millaisia brändin kohderyhmään kuuluvat ihmiset ovat?

Mitä paremmin ymmärretään asiakkaiden tarpeet, toiveet, mieltymykset ja käyttäytyminen, sitä paremmin brändi voi vastata niihin. Vahva brändistrategia perustuu aina vahvaan asiakasymmärrykseen.

3. Kilpailijoiden ja kilpailutilanteen analyysi

Brändit rakennetaan ja ne elävät suhteessa kilpaileviin brändeihin. Brändistrategiassa selvitetään, millaisia kilpailijat ovat ja miten ne toimivat. Vasta sitten voidaan rakentaa strategia, joka erottaa brändin sen kilpailijoista.

4. Tavoitteiden asettaminen

Brändistrategia on aina alisteinen liiketoiminnan strategialle. Siksi brändin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista. Tavoitteiden tulisi olla mitattavissa, aikarajoitteisia ja realistisia.

5. Brändin tarina ja hissipuhe

Brändistrategiassa kirjoitetaan brändin tarina ja hissipuhe. Nämä kuvaavat brändin ainutlaatuiset erottautumistekijät ja vahvuudet mielenkiinnon herättävällä ja erottuvalla tavalla.

6. Ydinviestit

Brändin ainutlaatuiset erottautumistekijät ja vahvuudet kiteytetään ydinviesteiksi, joita johdonmukaisesti toistetaan kaikessa yrityksen kommunikaatiossa. Samalla voidaan kirjoittaa brändille iskulause, eli slogan.

7. Visuaalinen ilme

Brändistrategia ei varsinaisesti tarkoita brändin visuaalista ilmettä. Ilmeen suunnittelu kuitenkin usein yhdistetään brändistrategian tekemiseen, koska se on näkyvä ja näyttävä osa brändiä.

8. Markkinointiviestintä

Jos brändistrategia tehdään, täytyy myös uuden brändin markkinointiviestintään panostaa kunnolla. Brändi ei synny yrityksen toimistolla saati mainostoimistossa, vaan ihmisten päässä ja sydämessä.

Brändin täytyy siis aktiivisesti kertoa, mitä se edustaa ja millaisia hyötyjä se asiakkailleen tuottaa. Tämä onnistuu markkinointiviestinnän keinoilla, kuten mainonnalla.

Lue lisää markkinointiviestinnän konseptin suunnittelusta ja mainonnasta.

Kannattaako brändistrategia tehdä mainostoimiston kanssa?

Brändistrategian laadukas tekeminen vaatii osaamista, aikaa ja vaivaa. Markkinoinnin ammattilaiset tuovat työhön arvokasta asiantuntemusta ja näkökulmaa, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteet.

Ensiarvoisen tärkeää kuitenkin on brändin omien ihmisten osallistuminen ja osallistaminen. Ulkopuolinen kumppani ei koskaan voi kokonaan korvata esimerkiksi ymmärrystä yrityksen ja brändin kulttuurista, asiakkaista ja tavoitteista.

Paras ratkaisu onkin sisäisen ja ulkopuolisen osaamisen yhdistäminen. Siksi mekin panostamme tällaisissa projekteissa tiiviiseen yhteistyöhön.

Mitä brändistrategia maksaa?

Brändistrategian suunnittelun hinta riippuu projektin tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta. Hinnan kokoluokka on ilman visuaalisen ilmeen uudistusta noin 15 000-20 000 euroa.

Tämä hinta on siis suuntaa antava. Kun asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat tarkemmin tiedossa, teemme työstä kirjallisen kuvauksen ja kustannusarvion:

  • projektin sisältö ja laajuus
  • työhön osallistuvat asiantuntijat
  • työmäärä ja aikataulu
  • hinta
  • laskutusehdot.

Brändistrategian asiakkaitamme

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella brändistrategiasta tai tarjouksen työstä? Ota yhteyttä ja jutellaan.