Kauppalehti Debatti: Markkinointi ei ole höpötystä

Alla oleva kirjoitukseni on tänään julkaistu muokattuna Kauppalehden Debatti-palstalla. Kirjoitukseni on kommentti Kauppalehden artikkeliin ”Sordiinoa some-höpötykseen”.

Markkinointi ei ole höpötystä

Sewatek Oy:n markkinoinnista vastaava Juha Suominen laittaa ”Sordiinoa some-höpötykselle” (KL 7.2.). Suomisen mukaan b-to-b-asiakas kyllä soittaa tai lähettää sähköpostia, jos hänellä on kysyttävää. Pk-yrityksillä ei siis tämän tulkinnan mukaan ole mitään kerrottavaa tuotteistaan, palvelustaan tai osaamisestaan – ellei asiakas osaa itse kysyä.

Suomisen näkemys on valitettavan tyypillinen suomalaisissa pk-yrityksissä. Markkinointi ja etenkin sen uudet keinot nähdään lähinnä kulueränä. Markkinointiin panostaminen olisi kuitenkin usein tehokkain tapa erottautua kilpailevista yrityksistä positiivisella tavalla.

Erottautuminen on avainasia myös sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median mahdollisuudet b-to-b-markkinoinnissa liittyvät erityisesti yrityksen löydettävyyden kehittämiseen, informaation jakamiseen ja asiakassuhteeseen liittyvien kontaktien määrän kasvattamiseen

Yrityksiä koskeva tiedonhaku tapahtuu yhä useammin internetin hakukoneiden kautta. Sosiaalisen median palveluita voidaan tehokkaasti hyödyntää yrityksen hakukonelöydettävyyden parantamiseen. Lisäksi palvelut tarjoavat mahdollisuuden jakaa informaatiota eri kanavien kautta. Yritys voi siis olla saatavilla ja mennä asiakkaidensa luokse myös internetissä. 

Kontaktien määrän kasvattaminen vaikuttaa positiivisesti luottamukseen ja pysyvyyteen asiakassuhteessa. Sosiaalinen media luo b-to-b-yrityksille runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia yhteydenpitoon asiakkaidensa kanssa. Asiantuntijablogit viestivät aktiivisesta ja osaavasta yrityksestä. Yritystä tai sen tuotteita koskevaa informaatiota voi jakaa maailman suurimman tietosanakirjan Wikipedian kautta. Facebook soveltuu kenties paremmin kuluttajamarkkinointiin, mutta LinkedIn-verkostoitumispalvelun merkitys rekrytoinnin ja yhteistyökumppanien hakemisen välineenä kasvaa jatkuvasti. Yrityksen omalla nettisivulla erilaiset sisällön jakamista helpottavat toiminnot auttavat asiakkaita jakamaan informaatiota kollegoilleen.

Sordiinoa tarvitaan, jos markkinointi menee höpötykseksi. Sosiaalista mediaa, saati markkinointia yleensä, ei kuitenkaan pidä leimata pk-yritystenkään liiketoiminnan kehittämisessä hyödyttömäksi välineeksi.  

Panu Laaksonen
toimitusjohtaja
Mainostoimisto Ida Fram