Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin

Diak lähti kevään yhteishakuun uudella, nuorekkaammalla ilmeellä. Ida suunnitteli ilmeen osana markkinointiviestinnän konseptia, jolla haluttiin puhutella Diakin kohderyhmää tunteisiin vetoavalla tavalla.

Monta tapaa parantaa maailmaa

Lähimmäisenrakkaudesta ammentava konsepti jalkautettiin ulko- ja printtimainontaan,  bannerimainontaan ja radioon. Konsepti viestii opiskelijoiden unelmia tasa- ja ihmisarvoisesta tulevaisuudesta. Mainonta ohjaa Facebookiin, jonne  suunnittelimme ja toteutimme sovelluksen, jolla voi sekä kokeilla soveltuvuuttaan alalle että tehdä hyvän työn.

Tutustu Diakin ammatinvalintakoneeseen