Kilpailu työntekijöistä voitetaan markkinoinnilla

Talouden globaali nousukausi on vauhdittanut työvoimapulan syntymistä, josta on tullut Suomessakin kasvun este useilla toimialoilla. Kun kilpailu työntekijöistä kovenee, on ratkaisu markkinointi. Rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan panostaminen vetää puoleensa työntekijöitä ja kasvattaa yrityksen haluttavuutta työmarkkinoilla.

Koronakriisin jälkeinen velkaelvytykseen nojaava talouden toipuminen on käynnistänyt maailmanlaajuisen nousukauden, joka näkyy myös Suomessa. Kotimaassa lähes kaikki talouden tunnusluvut vihertävät nyt iloisesti, mutta kolikolla on myös kääntöpuolensa.

Työvoimapula vaivaa useita toimialoja ja rajoittaa kasvua

Koronakriisi, nopea talouskasvu ja työmarkkinamme rakenteelliset ongelmat ovat johtaneet useita toimialoja vaivaavaan työvoimapulaan.

Esimerkiksi rakennusala ja marjatilat ovat olleet jo pitkään riippuvaisia ulkomaisesta työvoimasta, sillä työkykyisiä ja -haluisia työntekijöitä ei löydy tarpeeksi kotimaisilta markkinoilta.

Ravinto- ja majoitusalat kärsivät laajasti koronarajoituksista, eivätkä alalta pois siirtyneet työntekijät ole halunneet palata entisiin tehtäviinsä. Esimerkiksi NoHo Partnersin kohdalla jopa 20 prosenttia työvoimasta on siirtynyt muualle, kuten kaupan alalle.

Terveydenhuollossa erityisesti julkinen puoli kaipaisi huomattavasti lisää sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia sekä lääkäreitä.

Työvoimapulasta kärsitään myös korkeaa koulutusta ja asiantuntemusta vaadittavilla aloilla. Esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä kaivattaisiin IT- ja ohjelmistoalan yritysten lisäksi myös muun muassa finanssialalle huomattavasti enemmän kuin mitä osaavaa työvoimaa on tarjolla.

Ilman osaavaa työvoimaa yritykset eivät voi kasvaa toivotulla tahdilla. Ongelma on havaittu myös sisaryrityksessämme Into-Digitalissa, johon etsimme jatkuvasti lisää työntekijöitä nimenomaan ohjelmistokehityksen tehtäviin.

Markkinointi on keino voittaa kilpailu myös työmarkkinoilla

Koska yritykset joutuvat nyt kilpailemaan työvoimasta, on yritystä ja sen avoimia työpaikkoja pakko markkinoida entistä laajemmin. Pelkkä työpaikkojen listaaminen yrityksen kotisivujen rekry-sivulle ei enää riitä. Yritysten tulee investoida näkyvyyteen, jolla rakennetaan tunnettuutta ja haluttuja mielikuvia yrityksestä ja siellä työskentelystä. Näin voidaan tehokkaasti kasvattaa yrityksen haluttavuutta työmarkkinoilla.

Kokonaisuudessaan puhutaan työnantajamielikuvasta, joka tunnetaan myös termillä employer branding (EB). Työnantajamielikuvan tärkeyttä voi miettiä esimerkiksi siitä näkökulmasta, kuinka kansainvälisesti haluttuja työpaikkoja Googlen, Applen, Netflixin tai SpaceX:n kaltaiset yritykset ovat.

Parhaassa tapauksessa yrityksen tunnettuus ja yritykseen liittyvät positiiviset mielikuvat ovat niin vahvoja, että yrityksellä on varaa valita parhaat kandidaatit hakujonon keulilta. Suomessa tähän ovat pystyneet esimerkiksi pelialan vetävimmät yritykset, kuten Supercell, Rovio ja Remedy, jotka ovat onnistuneet vetämään Suomeen osaavaa työvoimaa myös ulkomailta.

Näin työpaikkoja ja työnantajamielikuvaa markkinoidaan

Työnantajamielikuva rakentuu useiden osa-alueiden varaan, joita voidaan parantaa markkinoinnin keinoin. Ensinnäkin yrityksen tulee panostaa yleiseen tunnettuuteen ja yritykseen liittyviin positiivisiin mielikuviin. Panostus vahvaan työnantajabrändiin nostaa samalla myös yrityksen tuotteiden tai palveluiden arvoa asiakkaiden keskuudessa.

Avoimia työpaikkoja tulee mainostaa eri väyliä pitkin. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi sopivalle kohderyhmälle kohdistetut LinkedIn- ja Facebook-mainokset. Mainoksien tulee johdattaa kävijä yrityksestä ja sen avoimista työpaikoista kertovalle, huolella rakennetulle laskeutumissivulle.

Työpaikkailmoituksien tulee olla selkeitä ja huolellisesti laadittuja. On tärkeää, että työpaikka tuotteistetaan mahdolliselle työntekijälle mahdollisimman helposti “ostettavaksi”. Kiinnostava paketti kattaa kilpailukykyisen palkkauksen ohella esimerkiksi houkuttelevat työsuhde-edut, viihtyisät toimitilat, mahdollisen etätyömahdollisuuden, joustavat työajat ja muita etuja.

Henkilöstö mukaan markkinointiin

Osaavat kollegat, kiinnostavat projektit ja mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ovat asioita, jotka houkuttelevat työntekijöitä erityisesti asiantuntija-aloilla. Näiden osa-alueiden puolesta pystyy puhumaan parhaiten henkilö, joka on jo yrityksessä töissä.

Markkinoinnissa kannattaakin hyödyntää jo palkattujen työntekijöiden suhteita ja verkostoja. Avokätinen rekrytointibonus saa työntekijät puhumaan työpaikan puolesta tuttavilleen, mutta rekrytoinnin kulut jäävät silti yrityksen kannalta melko maltillisiksi, sillä yleensä rekrytointibonus maksetaan vain sopimukseen johtaneista vinkeistä.

Yritys voi nostaa omaa tunnettuuttaan mahdollisten tulevien työntekijöiden keskuudessa myös panostamalla yhteistyöhön opiskelijajärjestöjen kanssa. Esimerkiksi IT-alan yritys voi nostaa omaa arvoaan tietotekniikan opiskelijoiden keskuudessa sponsoroimalla ainejärjestön toimintaa ja tapahtumia.

Joskus tarvitaan myös toimialan markkinointia

Pidemmällä aikavälillä koko alan houkuttelevuuden mainostaminen voi olla kannattavaa. Tämä koskee erityisesti sairaanhoitajien kaltaisia ammatteja, joihin tarvittava koulutus on lyhyempi (3,5 vuotta).

Joissain työpaikoissa, kuten osalla rakennusalan, kaupan ja ravintola-alan tehtävistä, alalle siirtymisen kynnys hyvin alhainen, eikä välttämättä vaadi mitään erityistä koulutusta. Näissä tilanteissa ihmiset tulisi saada töihin kotisohvilta tai muista vastaavista töistä. Tällöin markkinoinnilla pitää pyrkiä kasvattamaan ylipäätään työn tekemisen haluttavuutta tietyn toimialan tai yrityksen sisällä.

Lämmöllä, Laaksonen
Kirjoittaja on Palveluiden markkinoinnin toimisto Ida Framin toimitusjohtaja.

Ida Fram on Suomen ensimmäinen palveluiden markkinoinnin toimisto. Autamme markkinoinnin keinoja käyttämällä suomalaisia ja Suomessa toimivia palvelualojen yrityksiä kasvamaan. Lue lisää toimintatavastamme tai tutustu töihimme.