Tahdon2013 on vuoden markkinointiteko

Kirjoitin maaliskuussa 2013 Markkinointi & mainonta –lehteen vierasblogikirjoituksen Tahdon2013-kampanjasta. Mielestäni kampanja on erinomainen esimerkki tavoitteellisesta, suunnitelmallisesta ja ennen kaikkea tuloksellisesta markkinoinnin tekemisestä.

Laki tasa-arvoisesta avioliittolaista on astumassa voimaan. Siksi nyt on hyvä hetki kerrata näkemykseni siitä, mistä kampanjan onnistumisessa on kyse. 

1. Markkinoinnin strateginen osaaminen 

Laadukas strateginen suunnittelu rakentaa perustan tuloksellisen markkinoinnin tekemiselle.

Kun kansalaisaloite tehtiin maaliskuussa 2013, yleinen asenneilmapiiri oli erityisesti viimeisen vuoden aikana muuttunut ratkaisevalla tavalla suotuisammaksi aloitteen onnistumiselle. Kampanja on siis alusta alkaen ollut erinomaisesti kiinni ajassa.

Kampanjan pääkohderyhmänä ovat (arvioni mukaan) nuorehkot, hyvin koulutetut kaupunkilaiset, joiden maailmankuvaan aloite ja sen edustamat asiat kiinteästi istuvat. Kampanjan pääviestit, mediat ja puhetapa on valittu tarkasti kohderyhmän käyttäytymiselle uskollisena. 

2. Kampanjalla on selkeät ja mitattavat tavoitteet 

Kampanjan tavoitteet on työryhmän toimesta asetettu tarkasti ja niiden saavuttamiselle on määritelty selkeät mittarit. Lisäksi tavoitteet on esitetty julkisesti. Selkeät ja mitattavat tavoitteet ohjaavat tehokkaasti markkinoinnin tekemistä ja saavat tekemiseen osallistuvat ihmiset antamaan parhaansa.

Kampanjan ensimmäinen virstanpylväs oli 50 000 nimen kerääminen, mikä varmisti asian siirtymisen eduskunnan käsittelyyn. Tavoite saavutettiin ja allekirjoittajia oli lopulta lähes 170 000. Varsinainen tavoite oli kuitenkin avioliittolain muutos, joka sekin on nyt toteutumassa.

3. Huolellinen suunnittelu ja keskittyminen yksityiskohtiin 

Tahdon2013 on aloittanut työskentelynsä jo kesäkuussa 2012. Aloitteen käynnistämisen vauhdittamiseen oli paineita, mutta työryhmä ei alkanut hätiköimään. Huolellisella suunnittelulla haluttiin esimerkiksi varmistaa, ettei aloite kaadu johonkin yksittäiseen huolimattomuusvirheeseen.

Vastaavasti ennakkomarkkinointi käynnistettiin hyvissä ajoin ennen varsinaisen kampanjan käynnistymistä. Kampanjan Facebook-sivu perustettiin helmikuun lopulla ja ennen varsinaisen aloitteen julkaisua ryhmän jäseneksi oli liittynyt jo lähes 60 000 ihmistä. 

4. Sisäinen markkinointi ja sitouttaminen 

Kun ihmiset innostuvat yhdessä, he saavat aikaan ihmeitä. Parhaassa tapauksessa ryhmä työskentelee väsymättä yhteisen asian puolesta. Tahdon2013-kampanja on tietääkseni toteutettu kokonaisuudessaan vapaaehtoisvoimin. Motivaationa on yhteinen tavoite ja sitoutuminen tavoitteen saavuttamiseen on järkkymätöntä. Tämän ei pitäisi olla mahdotonta yrityksissäkään?

5. Rohkeus olla jonkin asian puolesta ja jotain vastaan

Markkinoinnissa onnistumisen edellytyksenä on rohkeus toimia jonkin asian puolesta, mutta usein myös jotain muuta vastaan. Vaateliike Abercrombie & Fitchin myymälöiden tuoksumaailma on niin voimakas, musiikki niin kovalla ja myyjät niin silmiinpistävän nuoria ja hyvinvoivan näköisiä, ettei 30 ikävuoden virstanpylvään ylittänyt ihminen kovin mielellään astu myymälään sisään. Luksusbrändien vetovoima taas perustuu niukkuuteen ja Applen laitteet ovat kannanotto rumia ja hankalasti käytettäviä vekottimia vastaan.

Tahdon2013 taistelee tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Samalla kampanja tekee työtä ahdasmielisyyttä ja suvaitsemattomuutta vastaan. Kun aiheeseen vielä kiinnittyy puoluepoliittisia jännitteitä, on kampanjaa helppo rakastaa tai vihata.

Tahdon2013 on vuoden markkinointiteko!

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, Ida Fram