Kasvuhaluttomat yritykset ja miksi sinun pitäisi olla huolissaan niistä

Elinkeinoelämän keskusliiton teettämä Pk-toimintaympäristökysely kertoo, että suomalaisista yrityksistä puolet pyrkii vain säilyttämään nykyisen kokonsa ja markkina-asemansa. Tämä on huolestuttavaa.

Jokainen yrittäjä ja yritys valitsee tietysti oman tiensä, ja menestyä voi monilla tavoilla. Pidän kuitenkin yrityksien kasvuhaluttomuutta suurena riskinä ja etenkin hukattuna mahdollisuutena sekä yksittäisten yrityksien että koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta.

Miksi yrityksen pitäisi aina vaan kasvaa?

Selvityksessä listataan lukuisia syitä kasvuhaluttomuuteen. Kasvu pelottaa, koska riskit kasvavat. Kysyntää ei ole tarpeeksi tai yritys on jo saavuttanut tavoittelemansa koon. Miksi kasvua kuitenkin pitäisi tavoitella jokaisessa yrityksessä?

  1. Jos yritys ei kasva, syö palkkojen ja muiden kustannuksien nousu yrityksen kannattavuuden. Näin yritys ajautuu ennemmin tai myöhemmin vaikeuksiin.
  2. Pyrkimys kasvun tekemiseen pakottaa yrityksen panostamaan myyntiin ja myynnin haasteet opettavat yritystä kehittymään jatkuvasti paremmaksi. Ilman myynnin kehittämistä koko yritys näivettyy.
  3. Yrityksen kasvu on henkilöstön ja muiden tuotannontekijöiden kasvun summa. Tällä tarkoitan paitsi määrää myös laatua. Tekemisen laatu menee eteenpäin, kun yritys pyrkii kasvamaan ja laadun parantuminen tuo taas lisää kasvua.
  4. Kasvava yritys työllistää enemmän ihmisiä, investoi tuotekehitykseen, tarvitsee isompia toimitiloja, käyttää runsaammin muiden yrityksien palveluita ja maksaa enemmän veroja.

Bisneksen tekemisen luonnonlaki

Yhteiskunnan tasolla ei voida ehdoitta vaatia ikuista kasvua. Bruttokansantuote ei siis voi ilman ehtoja kasvaa kaikkialla, koko ajan ja loputtomasti.

Liike-elämässä tilanne on kuitenkin toinen. Bisneksen tekemisen luonnonlaki on, että markkinat syövät elävältä ne yritykset jotka eivät pysty kasvamaan. Ja toisaalta kasvun positiiviset kerrannaisvaikutukset yhteiskuntamme hyvinvointiin ovat voimakkaat.

Kuti jää piippuun

Yrityksien kasvuhaluista riippumatta, markkinoinnin osaamisen ja investointien puute on keskeinen kasvun este Suomessa.

Markkinoinnin keinoin pystytään tutkitusti kasvattamaan yrityksen liikevaihtoa ja markkinointipanostuksiaan kasvattavat yritykset kasvavat nopeammin kuin panostuksiaan vähentävät. Markkinointi on siis kasvun moottori. Tästä lisää vaikkapa Siksi markkinointia -selvityksestä.

Suomesta löytyy korkeatasoista osaamista useimmilla liiketoiminnan osa-alueilla. Osaamisemme jää kuitenkin suurelta osin hyödyntämättä, kun markkinoinnin panostukset ovat alimitoitettuja. Ja samalla kasvu jää tekemättä, oli kasvamiseen halua tai ei.

Lämmöllä, Laaksonen

Panu Laaksonen on mainostoimisto Ida Framin toimitusjohtaja.