INFO-Kirjakaupat: Millainen lukija, sellainen kirja


Info-Kirjakaupat hakivat uutta ajattelua koko markkinointiviestintäänsä. Uudistukset koskivat kaikkea pääviesteistä visuaalisuuteen ja mediavalintoihin. Ratkaisujen tuli olla kustannustehokkaita ja perustua ketjun aikaisempaan tapaan toimia.

Infolla on laajan kirjavalikoiman ja myymäläverkoston lisäksi kauppiasvetoisuudesta kumpuava asiakastuntemus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu. Useimmiten kirjat kuvastavat lukijansa persoonaa ja kiinnostusalueita. Näistä kahdesta ajatuksesta syntyi konsepti:

Millainen lukija, sellainen kirja

Tunteisiin vetoavaa konseptia toteutetaan printtimainonnassa tuomalla esiin kirjan ystäviä kaikista ikä- ja yhteiskuntaluokista. Kaikissa toteutuksissa yhdistävänä ajatuksena on jokaisen henkilökohtainen suhde sekä rakkaus kirjoihin.

Kirjan ystävien ilosanomaa levittämässä

Jatkuvan printti-ilmoittelun lisäksi konsepti elää Idan Infolle suunnittelemilla kampanjasivuilla, katalogeissa sekä erilaisissa myymälämateriaaleissa.