250 000 virhelahjoitusta?

Ottopisteistä vastaava Automatia kertoi keskeyttäneensä Plan Suomi Säätiön kanssa toteutetun keräyskampanjan. Osa automaateilla asioivista oli kokenut keräyksen toteutustavan hankalaksi. Huolta aiheutti etenkin näkövammaisten ja vanhusten selviytyminen ottotapahtumasta.

Olisiko 250 000 euroa kehitysmaiden tyttöjen hyväksi kerännyttä kampanjaa kuitenkin voinut ongelmista huolimatta jatkaa? Ottotapahtumia on Automatian mukaan ollut kampanja-aikana yli 5 miljoonaa. Virheellisiä euron lahjoituksia palautettiin 300:lle asiakkaalle. Virhelahjoitus on siis tapahtunut 0,006%:ssa kaikista nostoista. Virheiden määrän voidaan myös olettaa pienenevän, kun automaattien uusi toimintatapa tulee tutuksi.

Keskeyttämispäätös on tavallaan ymmärrettävä. Raha on herkkä asia, ja pankkimaailmassa luottamus on kaikki kaikessa. Toivottavasti automaattikeräyksen toteuttamistapaa pystytään kuitenkin kehittämään nopeasti ja keräykset saadaan taas käyntiin. Ohjataan vaikka seuraavan keräyksen tulot näkövammaisten ja vanhusten hyvinvointia edistäville järjestöille.

Tämä kirjoitukseni on julkaistu myös Marmain Vierasblogissa.