mainostoimisto ida fram_helen_20150101

 Helen-juttulogoIda synnyttämässä
hyvää energiaa

Helsingin Energia rakentaa aurinkosähkövoimalan Suvilahteen. Maaliskuussa 2015 sähköaseman katolle valmistuva aurinkovoimala on rahoitettu Helsingin Energian Ympäristöpennivaroilla, jota Ympäristöpenniasiakkaat maksavat osana sähkölaskuaan. Näitä varoja käytetään uusiutuvan energian kehittämiseen – ja nyt siis myös uuteen aurinkovoimalaan.

Helsingin Energia halusi tuotteistaa aurinkovoimalan. Projektissa aurinkovoimalan 1188 paneelia laitettiin myyntiin kuukausimaksua vastaan. Aurinkopaneelin ostaja saa nimikoidun paneelinsa tuottaman sähkön lyhentämättömänä käyttöönsä, ja tuotto vähennetään asiakkaan sähkölaskusta.

Ida Fram auttoi Helsingin Energiaa aurinkovoimalan tuotteistuksessa kuluttaja-asiakkaille. Hankkeen tavoitteena oli kertoa ymmärrettävästi aurinkovoimalasta ja edistää paneelien myyntiä.  Ida toi hankkeeseen LOHAS-kohderyhmän kuluttajakäyttäytymisen tuntemusta, kiteytti markkinointiviestiä ja yhdessä Helenin tiimin kanssa paketoi tuotetta helposti ostettavaan muotoon.

Nimikkopaneelien lanseeraus onnistui yli odotusten. Kaikki paneelit on nyt myyty innostuneille uudistuvan energian ystäville. Nimikkopaneelin omistajat voivat seurata hankkeen edistymistä verkossa ja myöhemmin myös oman paneelinsa tuottoa.

Lue lisää aurinkovoimalasta ja nimikkopaneeleista Helenin sivustolta: https://www.helen.fi/aurinkovoimala

Sääntely seis ja alkoholimainonta kouluihin

Vuodenvaihteessa voimaan astuvat mietojen alkoholijuomien mainonnan rajoitukset ovat herättäneet huomiota julkisuudessa ja sosiaalisen median palveluissa. Muutoksiin on suhtauduttu kriittisesti ja etenkin some-keskusteluissa niitä on näytetty pitävän jopa jonkinlaisena hyökkäyksenä ihmisten itsemääräämisoikeutta kohtaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut lakimuutoksen tavoitteeksi lasten ja nuorten suojelemisen. Päätöksen taustalla on tutkimukset, joiden mukaan mainonta aikaistaa lasten alkoholinkäytön aloittamista sekä lisää nuorten alkoholinkäyttöä ja humalajuomista. Perustelut ovat mielestäni järkevät.

Esitän kysymyksen kaikille lakimuutosta vastustaville. Ovatko Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät tutkimustulokset virheellisiä ja millä perusteilla näin on? Tämä olisi nimittäin ainoa järkevä argumentti lakimuutoksen vastustamiselle. Tuskinpa kukaan meistä haluaa aikaistaa lasten alkoholinkäytön aloittamista ja lisätä nuorten humalajuomista.

Jatkan ajatusleikillä. Jos tutkimustulokset ovat virheellisiä, sopiiko että tuon heti huomenna lukioiden pihaan ulkomainoskyltit ja täytän ne alkoholia sisältävien tuotteiden mainoksilla? Jos tämä passaa, niin voinko raahata samanlaiset kyltit myös peruskoulujen pihoihin? Eikä tässä vielä kaikki. Pystytetäänkö vielä viimeiset kyltit päiväkodin leikkipuistoon?

Koska tutkimukset ovat väärässä ja alkoholimainonta ei vaikuta lapsiin ja nuoriin, ei mitään estettä mainosten esittämiselle pitäisi olla. Ja jos tämä ajatusleikki tuntuu pähkähullulta, mietitäänpä hetki kuinka monta alkoholimainosta esimerkiksi Helsingin keskustan kouluja käyvät lapset ja nuoret näkevät koulumatkallaan.

Markkinoijan tai mainostoimiston näkökulmasta rajoituksissa ei ole mitään erityisen uutta. Suomessa rajoitetaan monen muunkin tuotteen ja palvelun mainontaa ja vieläpä mietojen alkoholijuomien mainontaa tiukemmin. Vastuullista, laadukasta ja tuloksellista mietojen alkoholijuomien mainontaa onkin täysin mahdollista tehdä myös muutoksien jälkeen.

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, mainostoimisto Ida Fram

 

 

Sinä et tiedä onnistuiko MTV Push

Kirjoitin syyskuun lopulla Markkinointi & mainonta -lehden sivustolle Vierasblogikirjoituksen MTV Push -kohusta:

Helsingin kaupungin ja MTV:n järjestämä MTV Push –tapahtuma on erityisesti tapahtuman jälkeen saanut runsaasti negatiivista huomiota. Järjestelyjä on pidetty epäonnistuneina ja budjettia on luonnehdittu ylisuureksi. Samalla on kyseenalaistettu koko tapahtuman tarpeellisuus kulttuuritarjonnaltaan jo muutoinkin aktiivisessa kaupungissa.

Koska kyseessä on investointi Helsingin kaupungin kansainväliseen markkinointiin, pitäisi myös tuloksia arvioida nimenomaan tästä näkökulmasta. Keskustelu on kuitenkin painottunut aivan muihin asioihin.

Ongelmana epäselvät tavoitteet

Suurin syy keskustelun ajautumiselle väärille urille on epätarkkuus tavoitteiden asettamisessa ja asetettujen tavoitteiden viestimisessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tatu Rauhamäen mukaan MTV Push on keino saada kaupunkiin MTV European Music Awards -gaala. Tapahtuman järjestäjien mukaan MTV Pushin tehtävänä taas on tavoittaa mahdollisimman moni maailman nuorista, ja kertoa heille että Helsinki on paikka jonne kannattaa tulla.

Lisäksi edes näitä keskenään hyvin erilaisia tavoitteita ei ole pystytty ymmärrettävästi viestimään kaupunkilaisille ja medialle.

Kaupunkilaisia on kusetettu

MTV Pushin maksavat helsinkiläiset veronmaksajat. Kun tavoitteet ovat epäselvät, voi kuka tahansa  arvioida tuloksia itse valitsemastaan näkökulmasta. Keskustelua onkin käyty niin kirjavista lähtökohdista, että järjestäjät ovat jääneet täysin vaille mahdollisuuksia vakuuttaa ihmiset investoinnin järkevyydestä.

Tapahtumiin osallistui yhteensä vain noin 7000 ihmistä. Kun investointi on 850 000€, ei negatiivisen kritiikin esittämiseen tarvita edes laskutikkua. Tapahtumien osallistujamäärä ei kuitenkaan ole relevantti mittari, koska tavoitteena ei ole ollut mahdollisimman suuren yleisön tavoittaminen kotimaassa. Tämä unohtuu, kun MTV Pushin vaihtoehdoksi tarjotaan Flow-festivaalin anteliaampaa tukemista.

Budjetin käyttämisestä taas on liikkeellä ainakin kaksi versiota. Toisen version mukaan suurin investointi (450 000€) ovat tapahtuman järjestelyt, eli esimerkiksi lavat, äänentoisto ja turvamiehet. Tuoreemman version mukaan kyseinen summa on käytetty pääosin TV-toteutukseen, jonka tärkeimpänä lopputuloksena syntyy MTV Push Helsinki Special –ohjelma. Tällainen epätarkka informaatio rahankäytöstä varmistaa sen, että investointi tuomitaan liian kalliiksi.

Tapahtumalle jo varatusta budjetista huolimatta sitä tuskin järjestetään uudestaan ensi vuonna. Suurin syy siihen on täydellisesti epäonnistunut sisäinen markkinointi.

Kohderyhmänä kansainvälinen yleisö

Vaikka tavoitteiden asettaminen onkin tehty huolimattomasti, tiedetään MTV Pushin olevan ensisijaisesti Helsingin kaupungin ulkoisen markkinoinnin toimenpide. Investoinnin järkevyyttä on siis toistaiseksi mahdotonta tarkemmin arvioida, koska vaikutuksia valitussa kohderyhmässä ei tunneta.

Me emme vielä tiedä, saako Helsinki MTV European Music Awards –gaalan järjestettäväkseen. Jos gaala saadaan Pushin ansiosta Helsinkiin, maksaa investointi itsensä takaisin moninkertaisesti. Tiedossa ei myöskään ole, kuinka suuren määrän kohderyhmään kuuluvia ihmisiä TV-toteutus tavoittaa ja mitkä ovat vaikutukset kohderyhmän mielikuviin ja käyttäytymiseen. Markkinoinnillinen jättipotti voi siis vielä toteutua, kun nuoret ympäri maailman ihastuvat ja matkaavat Helsinkiin.

Sinä et siis tiedä onnistuiko MTV Push. Enkä muuten tiedä minäkään.

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, mainostoimisto Ida Fram

Kirjoitin Markkinointi & mainonta -lehden sivustolle Vierasblogikirjoituksen Itellan ”brändiuudistuksesta”:

Brändi on brändi ja nimi on nimi

Itella muuttaa nimensä takaisin Postiksi. Muutosta perustellaan ainakin kohderyhmätutkimuksien tuloksilla ja alhaisemmilla kustannuksilla.

Päätös on varmasti harkittu ja hyvin perusteltu. Häiritsevää kuitenkin on, että muutoksesta puhutaan brändin uudistamisena. Tästä kun ei suinkaan ole kysymys, vaan Itella muuttaa nimensä ja uudistaa samalla visuaalisen ilmeensä.

Brändi-termin yksiselitteinen määrittely on tietysti vaikeaa. Suomenkielisen Wikipedian mukaan brändi on tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine. Brändin arvo muodostuu esimerkiksi asiakkaiden merkkiuskollisuudesta ja brändiin liitettävistä mielikuvista. Näitä ei mikään yritys voi omalla päätöksellään muuttaa ainakaan yhdessä yössä.

Hermostumiseni voi tietysti kuitata sanojen merkityksien turhaksi ylitulkitsemiseksi. Pahoin kuitenkin pelkään, että tämä terminologian sekoittaminen kertoo laajemmin suomalaisen brändiosaamisen puutteista. Yrityksissämme ei tyypillisesti ymmärretä vahvan brändin merkitystä yrityksen keskeisenä kilpailuedun tekijänä, eikä olla valmiita tai kyvykkäitä investoimaan brändien pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Osallistu keskusteluun Marmain sivustolla >>

Ida Fram_KSA Silmäkeskus_20140812)

Laserkirurgiaan erikoistunut KSA Silmäkeskus on aloittanut yhteistyön mainostoimisto Ida Framin kanssa. Virossa, Ruotsissa ja Suomessa toimiva KSA tavoittelee aggressiivista kasvua kilpailluilla laserleikkausmarkkinoilla.

KSA on Virossa markkinajohtaja, jolla on käytössään maailman johtava laserteknologia ja osaaminen. Nyt tarkoituksena on saada myös suomalaiset luottamaan ulkomaiseen palveluntarjoajaan.

Kosketusvapaa Flow on uudenlainen lasertekniikka, jossa näkö korjataan ilman laserilla tehtävää leikkausviiltoa. Tarjoamme suomalaisille vaihtoehdon, joka takaa parhaat mahdolliset tulokset ja on hinnaltaan järkevä, KSA Silmäkeskuksen perustaja, silmäkirurgi Ants Haavel kertoo.

Ida Fram toimii KSA:n kumppanina tulospohjaisella yhteistyömallilla, jossa laskutus perustuu myytyjen lasertoimenpiteiden määrään.

– Meidän tehtävämme on kasvattaa KSA Silmäkeskuksen myyntiä Suomessa. Tuloksiin perustuva laskutusmalli on meille erittäin mielenkiintoinen haaste, Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen tiivistää.

Lisätietoja:

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, Ida Fram Oy
+358 40 517 7931
panu.laaksonen@idafram.fi
www.idafram.fi

Ants Haavel, silmäkirurgi ja perustaja, KSA Silmäkeskus
ants@ksa.ee
www.silmalaserleikkaus.fi

KSA Silmäkeskus on silmien laserleikkaukseen erikoistunut yritys, joka toimii Virossa, Suomessa ja Ruotsissa.  KSA on tehnyt yli 20 000 silmän lasertoimenpidettä ja vuodesta 2006 lähtien KSA Silmäkeskuksessa on käytetty ISO 9001 laadunohjausstandardia. www.silmalaserleikkaus.fi

Ida Fram on täyden palvelun mainostoimisto ja osa Viestintäkonserni Into ja Idaa. Ida palvelee asiakkaitaan yhdessä digitaalisen median toimiston Into-Digital Oy:n ja viestintätoimisto Babler Oy:n kanssa 30:n markkinoinnin tekijän voimin. Toimiston asiakkuuksiin lukeutuvat mm. Pågen, Lomarengas ja Honkarakenne.

Tiedote: PlusTerveys ja Ida Fram yhteistyöhön

plusterveys ja ida_20140605

Suomen suurin suun terveydenhuollon palveluiden tarjoaja PlusTerveys on valinnut mainostoimistokumppanikseen Ida Framin. Ida vastaa yhdessä PlusTerveyden tiimin kanssa PlusTerveyden markkinoinnin strategisesta ja luovasta suunnittelusta sekä tuotannosta. Kasvua haetaan erityisesti tehostamalla digitaalisten kanavien ja ratkaisujen hyödyntämistä.

– Ida ymmärsi haasteemme sekä omasi vahvaa näkemystä ja hyvän strategisen otteen. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppanimme ymmärtää taloudelliset tavoitteemme ja tähtää tosissaan liiketoimintamme kehittämiseen,  PlusTerveyden markkinointipäällikkö Miina Pulkkinen toteaa.

Merkittävän suomalaisen työnantajan ja veronmaksajan liiketoiminnan kasvattaminen on Idalle mieluisa haaste.

– PlusTerveys tarjoaa yli 1200 asiantuntijan voimin terveydenhuollon palveluita kaikille suomalaisille. Meidän tehtävämme on kasvattaa vastaanottojen asiakasmäärää, jotta PlusTerveyden huippuammattilaiset voivat rauhassa keskittyä potilaiden hoitoon, toteaa Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen.

Idassa PlusTerveyden tiimiin kuuluvat Laaksosen lisäksi AD ja luova johtaja Jirka Sauros, copywriter Kati Hartikainen, tuotanto-AD Jussi Salakka ja projektipäällikkö Riikka Antila.

Lisätietoja:

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, Ida Fram Oy
+358 40 517 7931
panu.laaksonen@idafram.fi
http://www.idafram.fi

Miina Pulkkinen, markkinointipäällikkö, PlusTerveys Oy
+358 40 532 8836
miina.pulkkinen@plusterveys.fi
http://www.plusterveys.fi

PlusTerveys on maamme suurimpiin kuuluva yksityisiä terveyspalveluja tuottava yritys. Vuonna 1978 perustettu PlusTerveys on yksityisen suun terveydenhuollonsektorilla Suomen suurin. PlusTerveys on täysin suomalainen, ja sen omistavat yli 110 paikkakunnalla työskentelevät hammaslääkärit, lääkärit, fysioterapeutit ja hammasteknikot. www.plusterveys.fi

Ida Fram on täyden palvelun mainostoimisto, joka auttaa asiakkaitaan menestymään. Ida on osa Viestintäkonserni Into ja Ida Oy:tä ja palvelee asiakkaitaan yhdessä digitaalisen median toimiston Into-Digital Oy:n ja viestintätoimisto Babler Oy:n kanssa yli 30 työntekijän voimin. Ida Framin asiakkuuksiin lukeutuvat mm. Pågen, Lomarengas ja Ensto. www.idafram.fi

Alkoholimainonnan rajoituksia koskeva laki tulee voimaan ensi vuoden alusta. Lakiuudistuksen myötä mietojen alkoholijuomien mainonta kielletään yleisillä paikoilla. Rajoitukset koskevat myös alkoholin radiomainontaa ja televisiomainontaa.

Rajoituksien järkevyyteen liittyvään keskusteluun en tässä lähde ottamaan kantaa. Sen sijaan poimintana pari ulkomainosta.

Samba & Samba, kuin kaksi marjaa:

IdaFram_Samba_20140507

honkarakenne_460x227_20140429

Massiivipuutaloja ja -mökkejä valmistava Honkarakenne Oyj valitsi kotimarkkinoiden mainostoimistokumppanikseen Ida Framin. Maailman johtava hirsitalorakentaja etsi kumppania kilpailutuksen kautta. Ensimmäisenä yhteisenä projektina lanseerataan Honkarakenteen Muuttovalmiit Omakotitalot -uutuusmallisto.

– Tarkoituksenamme on tehdä yhdessä Idan kanssa myynnillisesti vahva lanseeraus. Olen erittäin tyytyväinen yhteistyön alkuun – siihen miten Idan tiimi on haastanut meitä rohkeasti ja miten antaumuksella he ovat paneutuneet jokaiseen yksityiskohtaan. Tästä on hyvä jatkaa, Honkarakenteen Suomen markkinointipäällikkö Sanna Haikonen kertoo.

Honka Muuttovalmiiden Kotien lanseeraus on juuri käynnistynyt printissä, verkossa ja suoramarkkinoinnin toimenpiteillä. Kampanja huipentuu kesän asuntomessuille.

– Nyt tehdään koteja ja työpaikkoja suomalaisille! Honkarakenne-talot suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa ja muuttovalmiiden talojen markkina kasvaa jatkuvasti. On hienoa olla auttamassa Honkarakennetta ottamaan oman osansa tästä kasvusta, Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen iloitsee.

Lisätietoja: 

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, Ida Fram Oy
+358 40 517 7931
panu.laaksonen@idafram.fi
http://www.idafram.fi

Sanna Haikonen, markkinointipäällikkö Suomi, Honkarakenne Oyj
+358 50 3312039
sanna.haikonen@honka.com
http://www.honka.fi

Honkarakenne Oyj on mailman johtava massiivipuutaloja valmistava yritys. Honka-tuotemerkin valikoimaan kuuluvat omakoti- ja vapaa-ajan talot sekä hotellit, ravintolat ja lomakylät. Vuonna 2013 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa. Honkarakenne Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Ida Fram on täyden palvelun mainostoimisto, joka yhdessä digitaalisen median toimiston Into-Digital Oy:n ja viestintätoimisto Babler Oy:n kanssa palvelee asiakkaitaan 30 työntekijän voimin. Ida Framin asiakkuuksiin lukeutuvat mm. Pågen, Lomarengas ja Ensto.

ensto intro_kuvitus ja logo

Sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut Ensto on aloittanut yhteistyön Ida Framin kanssa. Kansainvälinen cleantech-yritys etsi kumppania, joka pystyy vastaamaan Enston markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä palveluista. Ida Fram valikoitui kumppaniksi kilpailutuksen kautta.

– Painotimme kilpailutuksessa markkinoinnin strategista osaamista, luovuutta sekä projektien ja kustannusten tehokasta hallintaa. Ida tarjosi näiden lisäksi kokonaisvaltaista ymmärrystä toimialastamme ja alamme ostoprosesseista. Analyyttinen ote ja luovat ratkaisut vakuuttivat meidät, Enston brändi- ja viestintäjohtaja Pia Hänninen kertoo.

Ensimmäisenä yhteisenä projektina toteutettiin Ensto Intro -asennuskalusteiden lanseerauskampanja, joka alkoi menestyksekkäästi Sähkö, Tele, Valo ja AV-2014 -messuilla Jyväskylässä helmikuussa.

– Ensto on suomalainen perheyritys, joka työllistää Suomessa sekä muualla Euroopassa ja Aasiassa 1600 ihmistä. Merkittävänä työllistäjänä sekä tuotteiden ja palveluiden viejänä Ensto rakentaa joka päivä suomalaista hyvinvointia. Tätä menestystarinaa on mahtavaa olla mukana tekemässä, toteaa Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen.

Idan Ensto-tiimiin kuuluvat Laaksosen lisäksi AD ja luova johtaja Jirka Sauros, copywriter Kati Hartikainen, tuotanto-AD Jussi Salakka ja projektipäällikkö Riikka Antila.

Lisätietoja:

Panu Laaksonen, toimitusjohtaja, Ida Fram Oy
+358 40 517 7931
panu.laaksonen@idafram.fi
www.idafram.fi

Pia Hänninen, brändi- ja viestintäjohtaja, Ensto Group
+358 400 492 142
pia.hanninen@ensto.com
www.ensto.fi

Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen cleantech-yritys ja perheyhtiö, jonka järjestelmät ja tuotteet ovat avainasemassa sähköenergian jakelussa ja energiatehokkaassa käytössä. www.ensto.fi

Ida Fram on täyden palvelun mainostoimisto, joka auttaa asiakkaitaan menestymään. Yhdessä digitaalisen median toimiston Into-Digital Oy:n ja viestintätoimisto Babler Oy:n kanssa Ida palvelee asiakkaitaan 30 työntekijän voimin. Ida Framin asiakkuuksiin lukeutuvat mm. Pågen, Lomarengas ja Novo Nordisk. www.idafram.fi

panu laaksonen kuva_20140310

Kirjoitin Markkinointi & Mainonta -lehteen tekstin Guruehdokas-sarjaan. Tekstiä ei ole vielä verkosta luettuna, mutta voit lukea jutun painetusta lehdestä tai alta.

Korjatkaamme kestävyysvaje markkinoimalla

Vaatimattomuus ei kaunista. Ilmoittaudun guruehdokkaaksi kertomalla miten kestävyysvaje poistetaan markkinoinnin keinoin.

Suomen Pankin mukaan suomalaisten kotitalouksien yhteenlasketut talletukset ovat yli 80 miljardia euroa. Suomalaisilla on siis varallisuutta inflaation syötävänä lähes kymmenkertaisesti arvioituun kestävyysvajeeseen verrattuna.

Markkinointi on keino saada nämä laiskat eurot liikkeelle. Yksityisen kulutuksen kasvu vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun ja työllisyyteen.

Aloitetaan palveluista

Jos jokainen suomalainen kävisi kuukausittain kerran nykyistä useammin ravintolassa syömässä ja käyttäisi ruokailuun keskimäärin 10 euroa, kasvaisi yksityinen kulutus 600 miljoonalla eurolla vuodessa.

Seuraavat miljoonat voidaan hakea pois tileiltä makaamasta vaikkapa kotisiivouksien, yksityisten hammasläkäripalveluiden ja kotimaan matkailun kysyntää kasvattamalla.

Palveluiden nälkä kasvaa markkinoinnin avulla. Esimerkiksi McDonald’sin myynti Suomessa on yli 160 miljoonaa euroa vuodessa. Markkinointi on globaalin yrityksen sykkivä sydän ja liiketoiminnan kasvun elinehto.

Jatketaan verkkokaupalla

Kestävän kehityksen kannattajana en haluaisi lisätä tavaroiden kulutusta. Onneksi kestävyysvajetta voidaan korjata ohjaamalla nykyistä kulutusta.

Verkkokaupan arvo Suomessa on Kaupan liiton mukaan yli 10 miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta menee arvioijasta riippuen noin 20 prosenttia ulkomaisille verkkokaupoille.  Lähes neljäsosa kestävyysvajeen euromäärästä valuu siis verkon kautta vieraisiin taskuihin.

Ulkomaisten verkkokauppojen suosiota selitetään usein edullisemmalla hinnalla. Selitys on halpa. Kansainväliset toimijat ymmärtävät paremmin kuluttajien ostokäyttäytymistä, kehittävät löydettävyydeltään ja käytettävyydeltään laadukkaampia verkkokauppoja sekä investoivat aggressiivisesti brändinsä vetovoiman kasvattamiseen.

Korjauslista

Lopuksi muutamia konkreettia ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.

1. Päättäkäämme, että suurin potentiaali yritystemme liiketoiminnan kasvattamisessa on markkinoinnin, viestinnän ja myynnin osaamisen parantamisessa.

2. Lisätkäämme markkinointi ja viestintä pakollisiksi aineiksi kaikkiin peruskoulun jälkeisiin koulutuksiin.

3. Kasvattakaamme markkinoinnin, viestinnän ja myynnin osaamista yrityksien ylimmässä johdossa. Tämä onnistuu erityisesti johdon asennemuutoksella ja painottamalla markkinointiosaamista johdon rekrytoinneissa.

4. Muuttakaamme Tekesin toiminnan painotusta voimakkaammin innovaatioiden kehittämisen rahoittamisesta innovaatioiden kaupallistamiseen.

5. Pitäkäämme kiinni vahvasta teollisesta osaamisestamme, jolla ylläpidämme nykytilanteen. Samalla keskittykäämme kehittämään ainutlaatuisia kuluttajatuotteita ja –palveluita, jotka viemme maailmalle ylivoimaisen suomalaisen markkinointiosaamisen avulla.

Panu Laaksonen

Kirjoittaja on mainostoimisto Ida Framin toimitusjohtaja ja perustaja